Pražská organizace R-Mosty nabízí specializovaný kurz o vzdělávání romských dětí

Ve dnech 29. a 30. 11. 2018 v Brně a 6. a 7. 12. 2018 v Praze bude možné se zúčastnit specializovaného kurzu o vzdělávání romských dětí. Kurzy jsou organizované pražskou organizací R-Mosty a mohou se jich zúčastnit učitelé a další pedagogičtí pracovníci ze škol a z neziskových organizací.

Cílem kurzu je ukázat, jak lépe a efektivněji pracovat s romskými dětmi. Součástí kurzu budou přednášky o romské historii, jazyce a kulturních specifikách. Předmětem kurzu se rovněž stanou aktuální otázky související se sociálním vyloučením, chudobou a problémy s bydlením. Speciální část kurzu je následně věnovaná konkrétním metodám, které pomáhají zlepšit spolupráci mezi školou a romským žákem, potažmo s jeho rodinou.

„Snažíme se pedagogům předat informace a zkušenosti, které jim umožní lépe pochopit prostředí, ve kterém romské děti vyrůstají. Odlišností od majoritní společnosti totiž může být mnoho, a pokud o nich pedagog ví a dokáže s nimi pracovat, může mu to velmi pomoci v jeho náročné denní praxi,“ říká koordinátor projektu Adam Pospíšil.

Více na: http://www.romea.cz/cz/kalendar-akci/vzdelavani-romskych-deti-muze-mit-sva-specifika-r-mosty-zdarma-nabizeji-specializovany-kurz

Komentáře jsou zakázány.