Právničky ČHV se staly členkami pracovní skupiny k extradicím při vládním Výboru proti mučení

V červnu 2013 jsme se obrátili s podnětem týkajícím se extradičního řízení do zemí bývalého Sovětského svazu na Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání při Radě vlády České republiky pro lidská práva, který se projednal na zasedání tohoto Výboru dne 13. září 2013. Na základě proběhlého jednání se Výbor usnesl na vzniku pracovní skupiny k extradicím, jejímiž členy se staly i právničky ČHV.

Úkolem pracovní skupiny je zhodnotit stávající praxi týkající se extradičních řízení do zemí s nedemokratickým nebo autoritářským režimem a zpracovat podnět. Předmětem jednání budou problematické okruhy v této oblasti, jakými jsou kolize závazků plynoucích z mezinárodní justiční spolupráce a ochrany lidských práv, spolehlivost/nespolehlivost diplomatických záruk, problematika extradičních vazeb a souběh azylového a extradičního řízení, k němuž dne 13. 8. 2013 přijalo stanovisko plénum Ústavního soudu – více informací viz ZDE.

Komentáře jsou zakázány.