Pravicový extremismus je na vzestupu

Podle BIS a ministerstva vnitra je pravicový extremismus v útlumu, a jeho místo zaujímá extremismus levicový. František Kostlán tuhle perspektivu naprosto odmítá a polemizuje s oficiálními stanovisky obou institucí.

BIS a ministerstvo vnitra dle něj již roky užívají při manipulaci dva hlavní nástroje: V souvislosti s pravicovým extremismem hovoří výhradně či především o „neonacismu“. Český fašismus či vypjatý etnický nacionalismus, ultrakonzervatismus, rasismus, antisemitismus a xenofobii (jako samostatné ideologie) nezmiňují vůbec nebo jen okrajově.

To jim umožňuje nevšímat si extremistických projevů, které již několik let pronikají do běžného každodenního života – do demokratických politických stran, do médií, běžného vyjadřování politiků a odborníků na společenské vědy (a koneckonců i do státních institucí jako jsou BIS a ministerstvo vnitra či policie. Rasismus je dnes běžně přijímaný jako legitimní způsob uvažování a případně i návod pro řešení problémů. Násilí s ním spjaté přestává lidem vadit.

Přestože jde o současné největší nebezpečí namířené proti demokracii (nejen u nás, ale v celé Evropě), BIS ani ministerstvo vnitra se tím ve svých zprávách o extremistu nezabývají vůbec nebo jen velmi okrajově. Nehovoří podrobně o důvodech tohoto jevu ani o jeho souvislostech a způsobech, které mění demokracii v autoritářství či totalitu.

Jako svůj druhý hlavní manipulativní nástroj používají obě instituce již několik let tvrzení, že zatímco pravicový extremismus slábne, ten levicový naopak sílí. Teprve letos však k podložení takového tvrzení mají k dispozici jakousi anarchistickou buňku, která údajně zapaluje policejní automobily a prý také plánovala útok na vlak zápalnou lahví. Nechme se překvapit, BIS a vnitro nejsou důvěryhodnými institucemi, a z údajných levičáků se tedy nakonec mohou vyklubat policejní provokatéři či pravicoví extremisté, kteří od sebe chtějí odvracet pozornost.

Témata krajní pravice se stala součástí veřejného diskursu jako nejen přijatelná, ale i vstřícně přijímaná lidmi, kteří se za extremisty nepovažují a které za ně nepovažuje ani vnitro a BIS. A to přesto, že jde o lidi, kteří říkají tatáž slova, za něž byli neonacisté ještě nedávno popotahováni policií a justicí. Příkladů pro to bychom mohli předestřít tisíce.

Vzpomeňme třeba na popírání romského holocaustu Tomiem Okamurou, které policie odložila s tím, že nešlo o spáchání trestného činu. Nebo na populistickou političku z ODS Ivanu Řápkovou, která v parlamentu prosadila zákon o vyhánění lidí z měst po opakování některých přestupků. Na senátory, kteří během svého jednání předvedli tolik nenávisti, rasismu a neznalosti problematiky, až se ctihodná parlamentní budova v základech otřásala.

A, abychom byli aktuální, připomeňme třeba i „sociálně demokratického radikála“ Zdeňka Škromacha, který je specialistou na „vypráskání kolaborantů“ a „vystřílení sudetských Němců“.

Více na http://denikreferendum.cz/clanek/20478-pravicovy-extremismus-je-na-vzestupu

Komentáře jsou zakázány.