Práva dětí s rodičem ve výkonu trestu

Jednodenní seminář se koná v rámci podpory realizace cílů projektu „Děti vězněných rodičů“. Více informací k projektu naleznete zde: http://www.helcom.cz/cs/co-delame/projektova-cinnost/deti-veznenych-rodicu/

Termín konání semináře v Praze (při naplnění kapacity min. 7 účastníků) je 14. listopadu 2016. V případě zájmu a potřeby lze seminář uspořádat i v místě sídla objednatele v termínu dle dohody.

Cena za jednu osobu je 1500 Kč včetně DPH. V ceně jsou zahrnuty písemné podklady pro účastníky a drobné občerstvení.

Kontaktní osoba pro další informace či přihlášku: Mgr. et Mgr. Lucie Rybová,

Program semináře ve formátu PDF naleznete zde.

Komentáře jsou zakázány.