Pozvánka: Národní konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Dne 30. listopadu 2018 se koná od 10.00 do 14.00 hodin Národní konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kterou pod názvem „Boj s chudobou a sociálním vyloučením jako součást Evropského pilíře sociálních práv“, pořádá Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR z.s.). 
Konference bude uspořádána v zasedacím sále Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1.

Na konferenci budou na úvod diskutovány prioritní problémy chudoby a sociálního vyloučení, kterým se EAPN v současné době zaobírá. Součástí konference bude rovněž rozbor čtyř následujících témat: důstojný příjem jako předpoklad k odstranění chudoby, neúnosné zadlužování lidí ukončí likvidace byznysu s chudobou, aktivní život ve stáří s podporou z úrovně obcí a jak vzdělání pomáhá proti chudobě.

EAPN zve k účasti zejména pracovníky veřejné zprávy, samosprávy na úrovní obcí, měst, krajů i států, poslance, senátory, pracovníky odborných institucí, zástupce odborů a nevládních neziskových organizací. Účast je bezplatná.

Registraci je možné provést prostřednictvím webového formuláře na této adrese:   
https://docs.google.com/forms/d/1gcy_Ijk2xA3PGIpur3nv6fXdp9DYpPdL7GfRoCIL3sw/edit

Komentáře jsou zakázány.