Pozvánka na Valnou hromadu ČHV

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na Valnou hromadu Českého helsinského
výboru, z.s.,  která se bude konat dne 14. listopadu 2018 od 16:00 do 18:30 hodin.  

Z důvodu rezervace dostatečné kapacity navrženého místa konání VH prosíme členy
o potvrzení účasti nejpozději do 5. listopadu 2018 na: @helcom.cz.

Místo konání: sídlo ČHV, Štefánikova 21, Praha 5, 1. patro.

Program:

  • Zahájení, úvodní slovo (předsedkyně ČHV Táňa Fischerová);
  • Informace o činnosti a fungování předsednictva v roce 2017 (Táňa Fischerová, členové předsednictva ČHV);
  • Zpráva o činnosti ČHV za rok 2017 a o činnosti v roce 2018 (Lucie Rybová, ředitelka ČHV);
  • Zpráva o finanční situaci ČHV a o hospodaření v roce 2017 a schválení rozpočtu na roky 2018-2019;
  • Informace o stavu členské základny, komunikace a možnosti spolupráce s členy, stav placení členských příspěvků za roky 2016-2018;
  • Různé/Diskuse.

Dovolte nám připomenout, že povinností člena je pravidelně každoročně platit členské příspěvky, které jsou stanoveny ve výši 150 Kč za každý rok.

Členské příspěvky za rok 2018 uhraďte převodem s uvedením svého jména a příjmení, účelu platby (členský příspěvek) a roku, za který platíte na tento bankovní účet ČHV u České spořitelny: 2542779329/0800.  

Členové a členky, kteří nezaplatili členské příspěvky tři po sobě jdoucí roky a neučiní tak nejpozději do data konání Valné Hromady tj. do 14. listopadu 2018, budou vyškrtnuti ze seznamu členů.   

Těšíme se na setkání!

  • Taťana Fischerová
  • předsedkyně ČHV

Pozvánka na Valnou hromadu je ke stažení ve formátu PDF zde.

Komentáře jsou zakázány.