Pozvánka na tiskovou konferenci dne 30. září 2019

TÉMA: Jak se dařilo a daří ČR naplňovat a chránit práva dětí a dodržovat Úmluvu OSN o právech dítěte v letech 2011 až 2019?  

Datum konání: pondělí 30. září 2019  

Čas: 9:30 – 10:00 hodin 

Pořadatelé:  Český helsinský výbor,  z. s. a spolek  Aliance za dětská práva

Místo konání: Sídlo Českého helsinského výboru, Praha 5, Štefánikova 21 (I. patro)

  • Počátkem října 2019 bude Výborem OSN pro práva dítěte projednána alternativní (stínová) zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, kterou předložili zástupci loni vzniklého spolku Aliance za dětská práva, který sdružuje neziskové organizace hájící práva dětí v Česku.     
  • Zpráva neziskových organizací reviduje a doplňuje informace o naplňování práv dětí ze strany České republiky podané Výboru pro práva dítěte vládou ČR v červnu 2018 za období 2012-2018.
  • Zástupci neziskových organizací budou na tiskové konferenci informovat o tom, jaká práva dětí jsou v ČR nejčastěji porušována a kde má Česká republika při naplňování Úmluvy o právech dítěte největší nedostatky.

Pozvánku ve formátu PDF naleznete zde.

Kvůli omezené kapacitě prosíme o potvrzení účasti na tomto e-mailu: .

Komentáře jsou zakázány.