Postižený student napsal prezidentovi ohledně jeho výroku o postižených dětech

Student politologie na University College London Ján Michalčák poslal prezidentovi Miloši Zemanovi dopis, v němž reaguje na jeho výrok o postižených dětech, které by se podle něj neměly učit spolu se zdravými.

Zemanův výrok je podle něj v rozporu například s Úmluvou OSN o právech osob s postižením, zejména pak s Články 4, 23 a 24, s úmluvami Evropské unie a s Listinou základních lidských práv a svobod. „Co je ovšem nejdůležitější, Vaše prohlášení je v rozporu s dobrými mravy,“ dodal.

Vaše prohlášení, že se Vám „vůbec nelíbí sloučení handicapovaných dětí s těmi nehandicapovanými“ a že je to „neštěstí pro obě skupiny“, je pobuřující a skandálně generalizující, a to nejen pro mne osobně, ale věřím, že i pro mnoho dalších,“ píše dále Michalčák, který se narodil s lehčí diparetickou formou dětské mozkové obrny, která částečně ovlivňuje schopnosti pohybovat se.

Zatímco na základní škole nebyl student nikdy vystaven šikaně, na gymnáziu se stal terčem snah o ostrakizaci ze strany třídní učitelky, což vyeskalovalo v přestup na jinou školu.

„Segregoval byste nejen děti s dětskou mozkovou obrnou, jako jsem já, ale také například ty s Aspergerovým syndromem, jejímž jediným „proviněním“ může být vyšší emoční senzibilita či přílišný perfekcionismus. I takové totiž mají nárok na mimořádné výhody pro postižené, jestliže to jejich ošetřující lékař uzná za vhodné. Segregoval byste i romské děti, které již nyní často bývají pod hlavičkou „lehkého mentálního postižení“ často posíláni do praktických škol, což mimochodem soustavně kritizuje Evropská komise,“ uvádí dále Michalčák.

„Dobu kádrování, kdy si nevolené skupiny obyvatelstva usurpovaly „správný“ názor, máme již naštěstí za sebou. Stejně jako dělení lidí na špatné a dobré na základě fyzických či jiných dispozic. To bychom si všichni – včetně Vás – měli uvědomit. Vy, Miloši Zemane, společnost nesjednocujete. Ba naopak – apelem na ten nejzákladnější lidský pud, strach, do ní vrážíte čím dál tím větší klín. Nevěřím Vašemu tvrzení, že jste prezidentem „dolních deseti milionů“.

To bychom totiž připustili, že jsme národem ignorantů, samozvaných odborníků na vše a hulvátů. A to my nejsme. Česky národ se pyšnit spoustou vzdělaných, inteligentních a slušných lidí. Bez ohledu na své fyzické schopnosti mohou přispět k rozvoji české společnosti, a zaslouží si tedy, aby si jich jejich prezident vážil,“ uzavřel student.

Více na http://moneymag.cz/aktuality/3967-postizeny-student-napsal-prezidentovi-nebral-si-servitky

Komentáře jsou zakázány.