Poslanci na zasedání schválili nové úpravy znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti

Poslanci na svém zasedání schválili dvě velmi důležité právní normy: návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Obě úpravy mají přinést zkvalitnění znalecké a překladatelské činnosti. 

Za jednu ze zásadních změn považuje Ministerstvo spravedlnosti převedení veškeré agendy pod svou správu. Centralizace licenčního řízení, dohledu a také metodické činnosti bude zárukou jednotného přístupu a současně umožní odbřemenit soudy od správní agendy. Zákon také počítá s vyšší mírou elektronizace odvětví

 „Přijatý zákon je pro justici velmi potřebnou normou, protože v souladu s evropským právem zavádí také nárok na jmenování znalcem a tlumočníkem. To povede k personálnímu zkvalitnění výkonu těchto profesí, jelikož je budou moci vykonávat pouze osoby, které splní určitý minimální standard a jednoznačné kvalifikační požadavky,“ uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Znaleckou činnost budou i nadále vykonávat znalci, a to samostatně nebo jako zaměstnanci, společníci nebo členové znalecké kanceláře. Znalecká kancelář bude právnickou osobou, která vykonává znaleckou činnost prostřednictvím znalců. Zároveň zůstane zachován institut znaleckých ústavů. Zákon však počítá pouze s těmi znaleckými ústavy, které jsou vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi a jinými obdobnými odbornými pracovišti.

U tlumočníků dochází k oddělení tlumočnické a překladatelské činnosti, a to v návaznosti na fakt, že na každou z těchto profesí jsou kladeny jiné nároky.

Více na: https://justice.cz/?clanek=snemovna-schvalila-nove-upravy-znalecke-tlumocnicke-a-prekladatelske-cinnos-1

Komentáře jsou zakázány.