Pokrok v přijímání protikorupčních opatření v Česku je nedostatečný, hodnotí stav Rada Evropy

Protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO) kritizovala situaci v České republice v oblastech transparentnosti financování politických stran a boje proti korupci. Skupina ve své zprávě ze 4. února 2015 označila míru plnění svých doporučení v České republice za „globálně neuspokojivou”. Ze 13 doporučení prý ČR splnila uspokojivě jen jedno; tři přijala částečně a devět vůbec.

Celkově označila GRECO pokrok v přijímání protikorupčních opatření v Česku za „velmi malý“ a „nedostatečný“. Obdobná kritika se přitom na ČR snesla už i v minulých dvou letech.

GRECO ve zprávě doporučila Česku vyjasnit, že úplatkářství všech kategorií zaměstnanců ve veřejném sektoru je postižitelné, a to bez ohledu na to, zda jsou schopni nějak ovlivňovat zásadní rozhodnutí. Toto doporučení však Česko údajně splnilo nedostatečně, a proto ho GRECO opět vyzvalo k většímu úsilí o vyjasnění situace.

Na přijetí dalšího doporučení mělo podle GRECO vliv rozpuštění Poslanecké sněmovny v srpnu 2013. Nepodařilo se tak prý změnit paragraf trestního zákoníku o nepřímém úplatkářství tak, aby obsahoval zmínku o přijetí nabídky nebo příslibu nepatřičné výhody. Podle sdělení ČR, které zpráva rovněž obsahuje, je však novela již ve schvalovacím procesu v parlamentu.

Za částečně splněné pak zpráva označuje také doporučení, aby ČR vyjasnila trestní postih úplatkářství zahraničních arbitrů a porotců. I tady je však prý věc na dobré cestě, neboť příslušný dodatkový protokol k úmluvě o korupci je podle sdělení českých úřadů už v procesu ratifikace.

Znepokojení skupina GRECO vyjádřila nad nedostatkem zlepšení a opakovaným odkládáním řešení otázky financování politických stran. Vítá prý ale přípravu takzvaného volebního kodexu, který by měl řešit financování volebních kampaní. Vyzvala ale k urychlení prací na plánovaných opatřeních.

Skupinu GRECO zřídila Rada Evropy v roce 1999 k monitorování států v dodržování jejich antikorupčních standardů. Hodnoticí zprávu s doporučeními, která by měla vést ke zlepšení v boji proti korupci a financování politických stran, zveřejnila skupina GRECO už v roce 2011. Citovaná zpráva je již třetím hodnocením plnění jejích výzev.

Více na http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/360834-boj-proti-korupci-v-cr-globalne-neuspokojivy-kritizuje-rada-evropy.html

Komentáře jsou zakázány.