Podporují nás

Podporovatelé jsou pro naši činnost nesmírně důležití. Ať už se jedná o poskytnuté granty, dary nebo i různé jiné formy podpory – velmi si jich vážíme a věříme, že výsledky naší činnosti svědčí o smyslupnosti takto poskytnuté pomoci.  Rovněž je pro nás velkým přínosem práce dobrovolníků, kteří se podílejí např. na chodu Poradenského centra ČHV, pomáhají v administrativě, při překladech a dalších aktivitách. Děkujeme!

Pomáhejte s námi

Pomáháme konkrétním lidem! Zapojte se a pomáhejte s námi!

  • Staňte se naším členem.
  • Staňte se naším dobrovolníkem.
  • Přispějte na konkrétní činnost ČHV.
  • Darujte užitečnou věc nebo službu.

Chci darovat Českému helsinskému výboru

  • Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 5, č. ú. 2542779329/0800
  • IČO: 00539708

Všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme za důvěru a podporu, kterou nám vyjadřují.

V roce 2016 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

Pokorný, Wagner & partneři 250 000 Kč
Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč / měs.
Moreno Vlk & Asociados 10 000 Kč

 

Individuální dárci

  Vlasta Nováková 30 000 Kč
  Miroslav Brož 20 000 Kč
  Václav Chaloupka 3 000 Kč
  Klára Bazalová 2 500 Kč
  Lubomír Majerčík 200 Kč / měs.

 

Granty a dotace

MPSV: Sociální služby 1 299 000 Kč
Evropská unie, program Základních práv a občanství 536 634 Kč
MPSV: Program Rodina a ochrana práv dětí 375 760 Kč
  Stiftung Open Society 302 400 Kč

 

Jiná podpora

Techsoup poskytnutí softwaru

 

Stážisté / Dobrovolníci

  Hakeem Smith  
  Elisa Giannozzi  
  Boris Klinka  
  Mario Marongiu  
  Pauline Kerglonou  
  Claudia Sforza  
  Konstantina Liontou  
  Lucie Laffont  
  Elizabeth Jones  
  Filip Kučera