Podporují nás

Podporovatelé jsou pro naši činnost nesmírně důležití. Ať už se jedná o poskytnuté granty, dary nebo i různé jiné formy podpory – velmi si jich vážíme a věříme, že výsledky naší činnosti svědčí o smyslupnosti takto poskytnuté pomoci.  Rovněž je pro nás velkým přínosem práce dobrovolníků, kteří se podílejí např. na chodu Poradenského centra ČHV, pomáhají v administrativě, při překladech a dalších aktivitách. Děkujeme!

Pomáhejte s námi

Pomáháme konkrétním lidem! Zapojte se a pomáhejte s námi!

  • Staňte se naším členem.
  • Staňte se naším dobrovolníkem.
  • Přispějte na konkrétní činnost ČHV.
  • Darujte užitečnou věc nebo službu.

Chci darovat Českému helsinskému výboru

  • Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 5, č. ú. 2542779329/0800
  • IČO: 00539708

Všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme za důvěru a podporu, kterou nám vyjadřují.

V roce 2017 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč / měs.

 

Individuální dárci

  Lubomír Majerčík 200 Kč / měs.
  Václav Chaloupka 5 000 Kč
  Klára Bazalová 5 000 Kč

 

Granty a dotace

MPSV: Sociální služby 2 171 391 Kč
MPSV: Program Rodina a ochrana práv dětí 575 246 Kč 
  Stiftung Open Society 309 775 Kč

 

Jiná podpora

Techsoup poskytnutí softwaru

 

Stážisté / Dobrovolníci

  Mia Delič  
  Nataliia Synelnykova  
  Marina Černá  
  Kristýna Kunovská