Rok 2015

V roce 2015 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

  Pokorný, Wagner & partneři 250 000 Kč
  Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč / měs.
Moreno Vlk & Asociados 10 000 Kč

 

Individuální dárci

  Václav Chaloupka 3 000 Kč
  Lubomír Majerčík 200 Kč / měs.

 

Individuální dárci za účelem: Pomoc sourozencům v diagnostickém ústavu

  Irena Bitvarová 10 000 Kč
  Hana Buchtová 1 000 Kč
  Martin Hrábek 500 Kč
  Tomáš Hrábek 15 500 Kč
  Daniela Košťálová 200 Kč
  Hana Kubizňáková 1 000 Kč
  Monika Menčíková 1 000 Kč
  Kamil Pelan 1 000 Kč
  Libor Těžký 500 Kč
  Arnold Vodochodský 300 Kč
  Vladimír Uhnavý 500 Kč
  farník z Broumova (anonymní dárce) 10 000 Kč
  Hana Jezdiková 200 Kč
  Hana Kubizňáková 200 Kč
  farník z Broumova (anonymní dárce) 1 100 Kč
  Martin Lanzi 1 000 Kč

 

Granty a dotace

MPSV: Sociální služby 872 000 Kč
MPSV: Program Rodina a ochrana práv dětí 223 000 Kč

 

Jiná podpora

Techsoup poskytnutí softwaru

 

Stážisté / Dobrovolníci

  Nicole Gonsior  
  Mackie Chang  
  Lucie Matoušková  
  Soňa Pilátová  
  Lucie Řezníčková  
  Claudia Shute  
  Hakeem Smith  
  Pavla Vrbková  
  Ezra Solmaz  
  Brenda Demeny  
  Daniel Petro  

 

Komentáře jsou zakázány.