Rok 2015

V roce 2015 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

Pokorný, Wagner & partneři 250 000 Kč
Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč / měs.
Moreno Vlk & Asociados 10 000 Kč

Individuální dárci

Václav Chaloupka 3 000 Kč
Lubomír Majerčík 200 Kč / měs.

Individuální dárci za účelem: Pomoc sourozencům v diagnostickém ústavu

Irena Bitvarová 10 000 Kč
Hana Buchtová 1 000 Kč
Martin Hrábek 500 Kč
Tomáš Hrábek 15 500 Kč
Daniela Košťálová 200 Kč
Hana Kubizňáková 1 000 Kč
Monika Menčíková 1 000 Kč
Kamil Pelan 1 000 Kč
Libor Těžký 500 Kč
Arnold Vodochodský 300 Kč
Vladimír Uhnavý 500 Kč
farník z Broumova (anonymní dárce) 10 000 Kč
Hana Jezdiková 200 Kč
Hana Kubizňáková 200 Kč
farník z Broumova (anonymní dárce) 1 100 Kč
Martin Lanzi 1 000 Kč

Granty a dotace

MPSV: Sociální služby 872 000 Kč
MPSV: Program Rodina a ochrana práv dětí 223 000 Kč

Jiná podpora

Techsoup poskytnutí softwaru

Stážisté / Dobrovolníci

Nicole Gonsior
Mackie Chang
Lucie Matoušková
Soňa Pilátová
Lucie Řezníčková
Claudia Shute
Hakeem Smith
Pavla Vrbková
Ezra Solmaz
Brenda Demeny
Daniel Petro

Komentáře jsou zakázány.