Rok 2014

V roce 2014 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

Pokorný, Wagner & partneři 250 000 Kč
Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč/měs.
APSAZ Consulting 10 000 Kč
PentaGen 10 000 Kč
Moreno Vlk & Asociados 10 000 Kč

Individuální dárci

Brožová Iva 10 000 Kč
Schwarzenberg Karel  10 000 Kč
Chaloupka Václav 5 000 Kč
Pravdová Markéta 5 000 Kč
Majerčík Lubomír 150 Kč / měs.
Václavek Petr 500 Kč

Granty a dotace

MPSV: Sociální služby 671 000 Kč
Evropská unie  450 000 Kč
MPSV: Program Rodina a ochrana práv dětí 168 000 Kč
US Embassy:Lidská práva 105 000 Kč

Jiná podpora

Velvyslanectví Belgie finanční podpora konání semináře k projektu INSEROM
FORPSI bezplatně poskytuje webhosting
Tulpadesign bezplatné vytvoření webových stránek a nové vizuální podoby ČHV
Techsoup poskytnutí softwaru

Dobrovolníci

Collinger Alexander
Hrdličková Blanka
Matoušková Lucie
Nováková Olga
Rybová Lucie
Řepa Karel
Smith Hakeem

Stážisté

Matoušková Lucie
Zabílková Sára

Komentáře jsou zakázány.