Rok 2013

V roce 2013 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

GE Money bank 40 000 Kč
Machytková, Sedláček, Vaca & spol. 25 000 Kč
Maxima Reality 20 000 Kč
Pokorný, Wagner & partneři 20 000 Kč
Metrostav 15 000 Kč
Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč/měs.
PentaGen 10 000 Kč
Moreno Vlk & Asociados 10 000 Kč
Čermák a spol. 5 000 Kč
White and Case 5 000 Kč

Individuální dárci

Hrdličková Blanka 15 000 Kč
Fischerová Táňa  10 000 Kč
Pravdová Markéta 5 000 Kč
Bunžová Monika  100 Kč/měs.
Došková Miluše 1 000 Kč
Formánková Vlasta 1 000 Kč
Müller Karel 1 000 Kč
Šimáčková Kateřina 1 000 Kč
Bašný David 500 Kč
Blahuta Lumír 500 Kč
Nebřenská Jarmila 500 Kč

Granty a dotace

Evropský sociální fond,
Praha,
Evropská unie
884 721 Kč
MPSV: Sociální služby 506 000 Kč
Evropská unie  450 000 Kč
Foundation Open Society Institute 230 000 Kč
Sbírkový projekt Pomozte dětem 196 000 Kč
Sdružení VIA – program ReStart Česko 100 000 Kč

Jiná podpora

  FORPSI bezplatně poskytuje webhosting
  Taylor Wessing e|n|w|c advokáti poskytnutí služeb koncipienta na 0,1 úvazek
  Tulpadesign bezplatné vytvoření webových stránek a nové vizuální podoby ČHV

Všem uvedeným za jejich laskavou podporu děkujeme!

Komentáře jsou zakázány.