Podpořte finančně či jinak projekt „Děti vězněných rodičů“ v roce 2015

Hlavní cílem tohoto dlouhodobého projektu ČHV je zajištění kontaktu a podpora vazeb mezi konkrétními dětmi zejména z chudých rodin s jejich rodiči ve výkonu trestu prostřednictvím tzv. asistovaných návštěv dětí ve věznici.

Český helsinský výbor kromě toho usiluje o systémové změny a to jak na straně podmínek výkonu trestu pro rodiče nezletilých dětí, tak na straně systému sociálně právní ochrany dětí odsouzených rodičů.

Další informace o projektu naleznete na stránce projektu.

Komentáře jsou zakázány.