Podmínky pro podání hromadné žaloby budou přísnější

První verzi zákona, který hromadné žaloby zavádí, soudci, právníci i zástupci bank kritizují. Podle nich by sice pomohl drobným spotřebitelům, zároveň by ale vedl k vydírání firem. Po připomínkách připravuje ministerstvo spravedlnosti novou verzi s přísnějšími podmínkami pro toho, kdo žalobu podá. Ten má být pod větším dohledem a zároveň se má snížit jeho odměna. Zpřísňuje se také například dohled nad takzvaným správcem skupiny, který by poškozené u soudu zastupoval. Správce skupiny bude celý spor financovat a za odměnu by v případě úspěchu získal 20 až 30 procent částky přiznané soudem. Správcem by mohla být nejen spotřebitelská organizace, ale kdokoliv, kdo od ministerstva získá akreditaci. Vedle trestní bezúhonnosti musí mít také vysokoškolský titul z práva či ekonomie.

 Další podmínka by měla zabránit možnosti podat hromadnou žalobu „anonymně“. Každý, kdo s ní přijde, bude muset být zapsán v rejstříku skutečných majitelů. Stejná pravidla budou platit i pro toho, kdo sice žalobu nepodá, ale půjčí správci skupiny peníze na její financování. „Mělo by to zamezit tomu, že firma bude financovat hromadnou žalobu proti svému konkurentovi ve snaze ho zlikvidovat,“ říká Anežka Janoušková, jedna z autorek.

Vedoucí katedry civilního práva Masarykovy univerzity Petr Lavický zákonu vytýká ustanovení, že u škod do deseti tisíc korun by do hromadné žaloby byli automaticky zahrnuti všichni poškození. Někteří by se tak ani nemuseli dozvědět, že jsou součástí soudního sporu. „Tento systém omezuje lidskou svobodu, neboť ochranu spotřebiteli nenabízí, ale vnucuje,“ myslí si Lavický.

Upravený návrh snižuje částku o více než polovinu. „Na základě připomínek jsme nabyli přesvědčení, že byla skutečně příliš vysoká,“ připouští Janoušková. Poškození by tak byli do procesu automaticky zapojeni jen v případě, že jim vznikla škoda přibližně do pěti tisíc korun. U vyšší újmy by se k hromadné žalobě museli sami přihlásit. Seznam aktuálních takto řešených kauz bude moci každý najít ve veřejné databázi.

Změny v zákoně bude v příštích měsících zkoumat i Legislativní rada vlády. Jeden z jejích členů, advokát Bohumil Havel, nevnímá zmíněné úpravy jako skutečné změny. „Pokud jsou to jediné ústupky, pak si myslím, že ministerstvo zcela opomíjí připomínkové řízení a diskuse,“ říká Havel.

Více na: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20567

Komentáře jsou zakázány.