Podle Rady Evropy by čeští vězni měli mít více místa a zajištěnou lepší zdravotní péči

Ochranu práv osob omezených na  svobodě, včetně podmínek v českých věznicích a v policejních celách,  zkoumal po čtyřech letech na podzim roku 2018 Evropský  výbor proti mučení (CPT).  Ve své zprávě, kterou Výbor zaslal vládě v červnu 2019, navrhl České republice řadu doporučení ke zlepšení. S vězni, s pacienty psychiatrických a  s klienty v sociálních zařízení personál zachází v souhrnu dobře, problém delegace při loňské návštěvě Česka viděla v přeplnění některých institucí nebo v lékařské péči.

Výbor vyjádřil znepokojení nad každodenním režimem odsouzených ve vazebních věznicích.  Například ve věznici se zvýšenou ostrahou v Mírově vězni tráví v celách až 23 hodin denně. Problematické je dle Výboru také přeplněnost některých zařízení. Zlepšit by se měla také  lékařská péče, kterou stát vězňům poskytuje.

Ve většině navštívených institucí se ze strany vězňů, zadržených či pacientů neobjevily téměř žádné stížnosti na špatné zacházení.  Zadržení vznesli několik obvinění z neúměrného použití síly (například kopání nebo bití obuškem) a verbálních útoků, včetně těch s rasistickým nebo xenofobním podtextem.  Česká republika také dostatečně vychází vstříc zadrženým v policejních celách a poskytuje jim přístup k lékařské péči a k právní pomoci, CPT opětovně  doporučuje, aby se lékařské prohlídky neprováděly v přítomnosti policie, pokud si to ošetřující lékař přímo nevyžádá.

Stížnosti na přeplnění zařízení se kromě vězeňských cel týkají psychiatrické nemocnice v Jihlavě, kde je mnoho pacientů umístěno na desetilůžkových pokojích. Někteří pacienti také neměli každý den přístup na čerstvý vzduch. Po návštěvě CPT však nemocnice dala na doporučení a pozměnila vnitřní předpisy tak, aby se tato situace zlepšila.

U jediného navštíveného zařízení sociální péče ve Vejprtech, CPT byl velmi znepokojen faktem, že někteří obyvatelé dostávali velké dávky sedativ a doporučil situaci v domovech ohlídat. Kritizoval také způsob psychiatrické léčby, která je podle zprávy v zařízení primárně založená na podávání léků. V zařízení by také měl být neustále přítomný alespoň jeden psycholog.

CPT sice uvítal výrazné snížení případů chirurgické kastrace sexuálních delikventů, znovu ale ČR vybízí, aby podobné zákroky zrušila úplně, neboť jsou nehumánní.

Více na: https://www.ceska-justice.cz/2019/07/rada-evropy-cesti-vezni-potrebuji-vice-mista-lepsi-rezim/

Komentáře jsou zakázány.