Podle NKÚ potřebuje jak podpora bydlení, tak zákon o sociálním bydlení systémové změny

Nejvyšší kontrolní úřad hodnotí ve své zprávě situaci v oblasti bydlení v České republice. Zpráva obsahuje poznatky ze tří kontrol a popisuje strategické cíle v této oblasti, rovněž tak slabá místa bytové politiky, mezi které například patří:

  • Nejsou jasně vymezené pravomoci a odpovědnosti mezi institucemi, které mají bytovou politiku na starosti
  • Podpora bydlení ohrožených osob je špatně koordinovaná a její přínos se nedostatečně hodnotí – stát například nesleduje, jak se využívají dotované sociální byty
  • Stále chybí zákon o sociálním bydlení

Aby byla podpora bydlení účinná, musí být jasně určené role jednotlivých institucí, které mají na bydlení vliv a to včetně obcí. Je také potřeba vymezit sociální bydlení a pro koho je určené. Stát by měl své intervence pravidelně vyhodnocovat, aby věděl, jaký mají dopad. Důležité je také účinně bojovat proti zneužívání podnikání, založeného na provozování ubytoven a nájmu bytů ohroženým osobám. Ke zlepšení situace by přispělo i snížení počtu vyloučených lokalit a úspěšnější integrace ohrožených osob na trhu práce.

NKÚ ve zprávě také uvádí, jak na jeho kontroly reagovaly příslušné instituce. MMR například slíbilo zrevidovat koncepci bydlení. MPSV připravilo návrhy na úpravu výpočtu sociálních dávek, změny v systému sociálních služeb. Podílí se i na přípravě zákona o sociálním bydlení, který je uveden jako jedna z priorit v programovém prohlášení vlády. Úřad vlády pak navrhl změnit zákon o sociálních službách.

https://socialnipolitika.eu/2018/12/nku-podpora-bydleni-potrebuje-systemove-zmeny-i-zakon-o-socialnim-bydleni/

Komentáře jsou zakázány.