Počet ukončených pracovních neschopností stoupl v roce 2017 o 7 %

Téměř 1,7 milionu ukončených případů dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2017 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti ve srovnání s rokem 2016 naopak klesla, a to o skoro jeden den. V loňském roce lidé prostonali v průměru cca 41 dnů. Na nemocenském, které je mandatorním výdajem státu, vyplatila ČSSZ přes 18 miliard Kč.

Nejčastěji stonali lidé ve věkové kategorii 40-49 let (414 282 případů), přičemž ženy převažovaly nad muži. Naopak v další věkové skupině 20-29 let s druhým nejvyšším počtem ukončených DPN (394 431) stonali častěji muži. V počtu prostonaných dnů ovšem pomyslné první místo obsadila věková kategorie 50-59 let.

Více na https://www.mpsv.cz/cs/

Komentáře jsou zakázány.