Novinky

Tisková zpráva: ČHV podporuje signatáře Charty 77 a jejich výzvu k obraně lidských práv v Číně

Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová zaslala premiérovi Bohuslavu Sobotkovi dopis, ve kterém se ČHV připojuje k výzvě signatářů Charty 77, kteří vyzvali předsedu vlády, aby se aktivně zasadil o propuštění vězněného disidenta a nositele Nobelovy ceny míru pana Liou Siao- po. Liou Siao- po byl v roce 2008 v Číně jedním ze spoluautorů a prvních signatářů Charty 08 (dokumentu inspirovanému českou Chartou 77), která vyzývá k dodržování lidských práv v Číně.

Současně upozorňuje premiéra na situaci čínských křesťanů, kteří  z důvodu náboženské persekuce žádají o azyl v České republice a dosud jim nebylo českými úřady vyhověno, ačkoliv je obecně známo, že k potlačování náboženských svobod v Číně dochází, a že těmto lidem i jejím rodinám hrozí po vydání nebezpečí.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

ČHV podporuje myšlenku odpolitizování médií veřejné služby skrze novely zákonů o ČT a ČRo

Dne 7. 12. 2016 se z iniciativy předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny Martina Komárka konala tisková konference v PS ČR na podporu novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. 

Martin Komárek zdůraznil, že jde o totální odpolitizování médií veřejné služby, což Česká republika potřebuje. Podle něj je důležité, aby se politici v tomto případě vzdali části svých privilegií ve prospěch obecného dobra. Signatáři návrhu pocházejí z velké většiny parlamentních stran vládní koalice i opozice a budou podle Komárkových slov nyní přesvědčovat kolegy o kvalitě a potřebnosti předloženého návrhu. Za skupinu předkladatelů poslaneckého návrhu vystoupil rovněž poslanec Jiří Zlatuška.

Předseda Syndikátu novinářů Adam Černý připomněl, že odpolitizování rad ČT a ČRo mají v programu strany vládní koalice a měla ho ve svém vládním programu i předchozí vládní koalice. Nejde tedy o žádnou svévolnou iniciativu. Podle nového znění zákonů budou členy těchto rad delegovat respektované organizace s dohledatelnou historií a členství v radách bude čestné, takže změnou se ušetří.

To zdůraznila i advokátka a členka Platformy Svobodu médiím! Hana Marvanová s tím, že rady mají být orgánem veřejnosti, a proto se nemají obsazovat na základě neprůhledných politických dohod. Jak uvedla, veřejným tajemstvím je, že za posledních 25 let se vyvinula nežádoucí praxe obsazování mediálních rad podle politického klíče. Přijetím předloženého návrhu se zvýší kontrola ze strany koncesionářů nad miliardovými rozpočty ČT a ČRo, podobně jako je tomu u jiných organizací, například Akademie věd.

S podporou novely vystoupili na tiskové konferenci rovněž pověření zástupci dalších organizací: za Hereckou asociaci a za Českomoravskou konferenci odborových svazů Jiří Hromada, za FITES Martin Vadas, za Svaz měst a obcí Jindra Tužilová, za Platformu Svobodu médiím! David Smoljak.

Novelu zákonů podporuje rovněž Český helsinský výbor.

Více na http://svobodumediim.cz/podporovatele/?supOrgPage=2

Více na http://svobodumediim.cz/aktuality/detail/129

ČHV se připojil k dopisu členům vlády v rámci společné podpory poslaneckého návrhu novely zákona o České televizi a Českém rozhlase

Vážené členky a členové vlády,

obracíme se na Vás jako zástupci veřejnosti, abychom získali Vaši podporu pro poslanecký návrh novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Demokratická společnost je neoddělitelně spjatá se svobodou projevu a svobodou médií. Zásadní je přitom zejména význam médií veřejné služby, která v České republice představují Česká televize a Český rozhlas. Tato média poskytují službu veřejnosti a veřejnost by měla být prostřednictvím televizní a rozhlasové rady garantem jejich nezávislosti. Nynější způsob výběru členů Rady ČT a Rady ČRo je ale příliš odvozen od aktuálního složení Poslanecké sněmovny, která členy rad vybírá, schvaluje a také může snadno odvolat.

Návrh novely zákona o České televizi a Českém rozhlase, který nyní předkládá skupina poslanců (tisk 965), chce tento stav změnit tak, aby se na výběru podílely kromě politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně rovněž tradiční společenské, občanské a profesní organizace reprezentující co nejširší spektrum veřejnosti.

Chceme Vás touto cestou ujistit, že tento návrh má naši plnou podporu. Jsme přesvědčeni, že zájem na zachování nezávislosti médií veřejné služby je i Vaším zájmem a že tento návrh podpoříte i při projednávání na půdě Vaší instituce.

 S úctou

 • Asociace ekologických organizací Zelený kruh
 • Asociace profesionálních divadel České republiky
 • Asociace režisérů a scénáristů – ARAS
 • Česká konference rektorů
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • Česká rada dětí a mládeže
 • České centrum Mezinárodního PEN klubu
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Český filmový a televizní svaz – FITES, z. s.
 • Český helsinský výbor
 • Herecká asociace
 • Hospodářská komora České republiky
 • Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.
 • Platforma Svobodu médiím!
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Syndikát novinářů České republiky, z. s.
 • Unie – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR

Asistované návštěvy dětí za rodičem pokračují

Dne 13. září 2016 a 1. listopadu 2016 proběhly skupinové návštěvy dětí ve věznici Světlá nad Sázavou, při kterých asistovali odborní pracovníci ČHV. V září a v listopadu proběhla také asistovaná návštěva tří dětí za matkou ve věznici Velké Přílepy. Poslední návštěva ve věznici Světlá v tomto roce proběhne dne 6. prosince 2016.

Jménem všech dětí i jejich rodičů děkujeme všem individuálním dárcům i MPSV, kteří tyto návštěvy finančně či jinak podpořili. Šťastná shledání, radostná objetí a slzy v očích, které setkání doprovázejí jsou dokladem, že tato podpora má svůj hluboký smysl.

Zástupci ČHV prezentovali situací dětí s rodičem ve výkonu trestu na první odborné konferenci

Dne 22. listopadu 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila první odborné konference k problematice dětí s rodičem ve výkonu trestu pořádané spolkem Za Branou v Praze. Konference se zúčastnili  mimo jiné i zahraniční hosté z Velké Británie, kteří prezentovali řadu služeb, které pro děti a rodiny ve věznici zajištují včetně provozu  návštěvních center, kde s rodinami pracují a  poskytují jim informace.       

Kromě shrnutí problémů, se kterými se děti s rodičem ve výkonu trestu potýkají, L. Rybová nastínila i možné změny  (koncepční, metodické, legislativní i praktické), které by mohly situaci dětí i rodin odsouzených osob zlepšit.  

O některých změnách (např. pilotování a uzákonění možnosti dětí komunikovat s rodičem přes Skype) probíhají nyní jednání mezi zástupci ČHV a Ministerstvem spravedlnosti.

Prezentace z konference je ke stažení zde.

Více ke konferenci na http://www.zabranou.cz/news/ct-cro-a-blesk-o-konferenci-za-branou-o-rodinach-a-detech-odsouzenych/

Tisková zpráva: Prohlášení Českého helsinského výboru k reakci ústavních činitelů na návštěvu dalajlamy

V říjnových dnech 2016 navštívil Česko duchovní vůdce tibetského lidu, XIV. dalajlama Tändzin Gjamccho. Vystoupil na konferenci Forum 2000, která se pravidelně koná v návaznosti
na iniciativu Václava Havla. Václav Havel poprvé pozval dalajlamu brzy po vítězství sametové revoluce po listopadu 1989 a udržoval s ním kontakty. Dalajlama se mohl stát jeho průvodcem
i v posledních dnech jeho života.

Správa Pražského hradu se dopisem z 13. října 2016 pokusila zabránit setkání veřejnosti s  dalajlamou na Hradčanském náměstí. Žádný skutečný zákonem daný důvod pro takové omezení nebyl, a proto je třeba to považovat za snahu omezit ústavně zaručené shromažďovací právo. Naštěstí se vynalézavým a statečným organizátorům podařilo najít řešení, do kterého nemohla správa Hradu zasáhnout.

S dalajlamou se 18. října setkali dva členové vlády, Pavel Bělobrádek a Daniel Herman. Rovněž se s ním podle dostupných informací setkalo padesát zákonodárců (poslanců a senátorů). Na to ještě týž den reagovali čtyři nejvyšší ústavní činitelé, prezident Miloš Zeman, předseda senátu Milan Štěch, předseda sněmovny Jan Hamáček a předseda vlády Bohuslav Sobotka společným prohlášením, v němž se od občanského postoje svých kolegů distancovali. Výslovně uvádějí: Osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány.

Prohlášení čtyř ústavních činitelů je ostudným porušením povinnosti hájit občanské svobody a lidská práva kdekoli na světě a odmítnutím solidarity, již jako občané svobodného světa dlužíme obyvatelům Tibetu a také obyvatelům Číny, jejichž občanské svobody a lidská práva jsou tamním režimem hrubě porušována.

Ekonomické vztahy s Čínou se mohou vyvíjet na základě rovnoprávného partnerství, ale nesmějí se stát záminkou pro trapné pokorné podřizování se diktátorským nárokům. Podobně jako Václav Havel jako prezident nepochybně patřičně hájil politické a ekonomické zájmy České republiky a zároveň požadoval od Číny a dalších států respekt k základním právům a svobodám, tak i současný slovenský prezident Andrej Kiska jistě neohrozil zájmy své země, když se o víkendu v Bratislavě s dalajlamou setkal.

Vyslovujeme solidaritu s okupovaným Tibetem a odmítáme politiku čínského režimu zaměřenou na likvidaci tibetské kultury. Naléhavě žádáme odpovědné české politiky, aby respektovali mezinárodní dokumenty o lidských právech a aby se chovali jako zvolení reprezentanti svobodného, svrchovaného státu.

Za Český helsinský výbor

Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Výzva k odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce

Český helsinský výbor žádá v otevřeném dopise ministra vnitra o odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce kvůli jeho nepřijatelným výrokům. Více níže text výzvy.

Otevřený dopis ministru Milanu Chovancovi  

Výzva k odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce 

Český helsinský výbor na základě informací o průběhu semináře na téma „ Možnosti integrace migrantů v Evropě“, který pořádal dne 4. října 2016 poslanec PhDr. Zdeněk Soukup pod záštitou Názorové platformy Poslanci, senátoři, europoslanci – obrana evropské kultury a jejích hodnot, jehož se bez skrupulí a pochybností zúčastnil hlavní úředník přes azylovou politiku PhDr. Tomáš Haišman, ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (seděl vedle Lukáše Lhoťana a Benjamina Kurase, kteří jsou známí svými xenofobními postoji a výroky), žádá ministra vnitra o jeho odvolání, a to zejména s ohledem na výroky tohoto vysokého státního úředníka: např. „ proud, se kterým jsme se loni setkali – a můžeme si o tom mediálně říkat, co chceme –  je celý od začátku proud ekonomické migrace. Pokud by šlo o uprchlíky, tak by pravděpodobně uprchli z rizikové země do země sousední, kde je poskytnuto bezpečí“, „skupina zemí V4, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, jsou základním oponentem neomarxistických, sociálních experimentů z pera Evropské komise, když jejím nápadům, jak přistupovat k migraci, oponují selským rozumem.“

Tomáš Haišman se dlouhodobě staví negativně k uprchlíkům, kteří hledají záchranu a pomoc před násilím ve vlastních zemích v zemích demokratických. Politici mu naslouchají, protože politika izolacionalismu jim jistě přináší více bodů u určité části obyvatelstva, než kdyby byli ochotní přiznat, že máme nějaké mezinárodní závazky. Naši zemi tak řadí k těm, kdo se už nehlásí k hodnotám humanismu a solidarity, ale k nesnášenlivosti a nepřátelství vůči slabým.

Nejen účast v této společnosti, ale i samotné výroky ředitele Odboru azylové a migrační politiky Tomáše Haišmana jsou zásadním porušením povinností a nestrannosti státního úředníka a navíc jdou proti smyslu toho, co má na svém místě hájit. Dlouho jsme k jeho, již dlouhá léta kritizované činnosti mlčeli, ale domníváme se, že tímto posledním aktem pohár trpělivosti přetekl.

Jsme přesvědčeni, že nastal čas odchodu Tomáše Haišmana a žádáme ministra vnitra Milana Chovance, aby z této události vyvodil důsledky a Tomáše Haišmana odvolal a jeho výroky nebagatelizoval.

Za předsednictvo ČHV

Táňa Fischerová

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Oznámení o úmrtí paní Libuše Šilhánové

S lítostí oznamujeme, že dne 10. 10. 2016 zemřela v Praze ve věku 87 let novinářka, socioložka, disidentka a dlouholetá předsedkyně Českého helsinského výboru paní Libuše Šilhánová.

PhDr. Libuše Šilhánová, CSc. se narodila 10. dubna 1929 ve Vrdech u Čáslavi v rodině lékaře. Roku 1948 začala studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, odkud po čtyřech letech přestoupila na filosofickou fakultu téže univerzity. V době studií se jejím manželem stal Věnek Šilhán, povoláním ekonom, který podle jejího vyprávění při doplňujícím studiu v tehdejším Leningradě (dnešní Petrohrad) poznal s přičiněním ruských kolegů diktátorské manýry sovětského stalinského a poststalinského režimu. Po návratu z tohoto studia se scházel s několika kolegy v soukromí a společně uvažovali o možnostech dosáhnout změny diktatury v demokracii při zachování socialismu. Byl to jeden ze směrů práce, která umožnila mírnou liberalizaci v 60. letech, zejména roku 1968.

Od roku 1957 pracovala Libuše Šihánová jako učitelka a po přestěhování do Prahy r. 1960 působila v sociologickém ústavu tehdejší Československé akademie věd. V srpnu 1968 předsedal její manžel mimořádnému sjezdu Komunistické strany Československa, který se sešel částečně utajeně v prostorách ČKD Prha Vysočany po sovětské okupaci Československa, která začala v noci z 20. na 21. srpna 1968. Sjezd podpořil funkcionáře strany v jejich jednáních v Moskvě a odsoudil ozbrojený zásah států Varšavské smlouvy proti reformě československého režimu. Tento sjezd byl pak režimem pokládán za nelegální.

V době takzvané normalizace byli oba manželé nuceni po jistou dobu vykonávat manuální práci. V 70. a 80. let byli často obtěžováni Státní bezpečností, sledováni a vyslýcháni. Hned v roce 1977 Libuše Šihánová připojila svůj podpis pod Chartu 77, známý dokument, který na režimu požadoval, aby dodržoval vlastní ústavu a zákony a aby respektoval svobodu projevu, svobodu pohybu včetně cestování do zahraničí a další občanské svobody a lidská práva, která minulý režim formálně vyhlašoval, ale hrubým způsobem porušoval.

V létech 1987 – 1988 byla mluvčí Charty 77 a roku 1988 se zapojila do aktivit nově založeného nezávislého Helsinského výboru, který sledoval dodržování závazků, které režim na sebe vzal na Helsinské konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

Libuše Šihánová se podílela na změnách, k nimž došlo na přelomu let 1989 a 1990 a shledala, že téma kritického sledování, jak jsou státem dodržována a chráněna lidská práva, zůstává aktuální. Proto pokračovala v aktivitách organizace, která po rozpadu Československa upravila název na Český helsinský výbor. Pracovala též jako jeho předsedkyně.

I v posledních létech udržovala kontakty s ČHV a při různých případech posloužila radou. O občanské otázky se podle dostupných zpráv zajímala až do posledních dní života. Její dílo kolem tématu svobodné a sociálně spravedlivé společnosti je třeba uchovat v paměti a pokračovat v něm.

Za svou mnohaletou aktivní činnost na poli obrany lidských a občanských práv obdržela v roce 2001 z rukou prezidenta Václava Havla Medaili za zásluhy I. stupně.

Na Libuši Šilhánovou vzpomíná také Petr Uhl, člen ČHV, ve svém článku:

http://denikreferendum.cz/clanek/23899-odesla-liba-silhanova-statecna-chartistka

Tisková zpráva: Vyjádření ČHV ke zprošťujícímu rozsudku v soudním řízení s RNDr. Vladimírem Sáňkou

Český helsinský výbor (ČHV) dlouhodobě monitoruje průběh soudního řízení
s RNDr. Vladimírem Sáňkou, který byl obžalován u trestného činu založení, podpora
a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle ustanovení § 403 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění (viz. Stanovisko ČHV k porušení svobody vyznání zveřejněnné na webových stránkách ČHV).

První termín hlavního líčení v této věci byl stanoven na 24. února 2016, řízení
před soudem první instance se protáhlo na osm měsíců. Ve středu dne 21. září 2016 byl konečně vyhlášen zprošťující rozsudek v této věci.

ČHV vítá toto rozhodnutí soudu, ale zároveň si uvědomujeme, že předmětný rozsudek zatím nenabyl právní moci.  Státní zástupkyně JUDr. Zdeňka Galková, která je nechvalně známá z jiných kauz, podala odvolání. Nepovolujeme proto v ostražitosti a budeme tento případ sledovat i nadále, neboť se jedná o bezprecedentní zásah do základních lidských práv jednotlivce, zejména svobody náboženského vyznání.

Za předsednictvo ČHV

Táňa Fischerová

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.