Novinky

Dne 21. června 2019 se konalo Sympozium Efektivnost systému trestů

Stálá konference českého práva uspořádala dne 21. 6. 2019 od 9:00 do 14:00 hodin ve Vlasteneckém sálu Karolina na Ovocném trhu 3 na Praze 1 sympozium na téma „Efektivnost systému trestů.“  Na setkání vystoupil místopředseda Ústavního soudu prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor Univerzity Karlovy, místopředseda ČAK a prezident Unie obhájců JUDr. Tomáš Sokol  a další přední odborníci.

 Na sympoziu se zamýšleli nad těmito otázkami: Podoba a struktura systému trestů – sankční právo, zejména trestní. Vyhovuje dnešní systém trestů moderním společenským podmínkám?  Trest a jeho funkce.  Aktuální problémy penitenciární a postpenitenciární péče. Účinnost trestání a souvislost s vymahatelností práva. Moderní trendy v penologii.

Na setkání byli přizváni i zástupci ČHV. Sympózia se zúčastnila ředitelka ČHV  Lucie Rybová  a člen předsednictva ČHV Mikuláš Vymětal.

Ředitelka ČHV Lucie Rybová ze zúčastnila debaty na téma: Sociální rozměr Evropy

Evropská sít proti chudobě a sociálnímu vyloučení  (EAPN) spolu s organizací Mladí Evropané uspořádali dne 17. června 2019 v Evropském domě v Praze. setkání na téma „Sociální rozměr Evropy – Hospodářská a společenská konvergence v EU – výzva pro příští desetiletí)“. 

Na setkání vystoupili v diskusi mimo jiné i  Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv, PhDr. Vladimír Špidla, předseda Evropského hnutí v ČR, ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý člen Evropské komise,  Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu a Mgr. Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu.  

Po vystoupení pozvaných řečníků proběhla i moderovaná diskuse do níž se aktivně zapojila i ředitelka ČHV Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, která upozornila, že výzvou a cílem pro ČR pro příští několik desetiletí není splnění kritéria tzv. zaměstnanosti a snižování chudoby ( v těchto kritériích ČR vychází dobře), ale skutečnou výzvou bude pro vedení země „vytváření smysluplné práce za důstojnou odměnu a zajištění kvality života lidí“, protože v tomto ohledu se Čechům dobře nedaří.   Dr. Špidla v návaznosti na tento komentář konstatoval, že bude nutné nejen v ČR ale obecně co nejdříve zcela zásadním způsobem přehodnotit definici pojmu „práce“, na kterou se nyní pohlíží primárně z ekonomického pohledu a že nás čeká doba, kdy v důsledku robotizace přijde mnoho lidí o tradiční způsob práce a bude nutné pro ně nalézt zcela nová uplatnění.  ČR není na tento vývoj zatím vůbec připravena.  A že ekonomická integrace na úrovni EU bez propojení se sociální dimenzí v rámci EU není průchodným řešením.

Český helsinský výbor se sešel s dalšími organizacemi usilujícími o zlepšení českého vězeňství

Český helsinský výbor se sešel s dalšími organizacemi, které působí v oblasti vězeňství a následné péče. V rámci dvoudenního strategického plánování organizace definovaly hlavní cíle a poslání nově vznikající asociace.

Na setkání byl ujednáno, že je společným cílem propojovat různé aktéry v trestní justici a společně tak přispívat k systémovým  změnám v oblasti vězeňství a trestní justice. Asociace chce být silným partnerem pro stát a spolu s ním pracovat na zlepšení systému. Mezi hlavní priority patří zlepšení přípravy lidí ve výkonu trestu na propuštění a také vytvoření podpory po propuštění.

Plánování se zúčastnilo celkem deset organizací:  RUBIKON Centrum, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Lighthouse, Romodrom, Volonté Czech, Šance P.R.O., Český helsinský výbor, Vězeňská duchovenská péče a DP Work.

Více na: https://www.rubikoncentrum.cz/aktuality/spolecne-za-zlepseni-ceskeho-vezenstvi/

Tisková zpráva: Otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi

Vážený pane premiére,

před časem jsme Vám psali ve věci zrušení funkce ministra pro lidská práva, což jsme považovali
(a stále považujeme) za chybu, protože je zde mnoho oblastí, které je třeba naléhavě řešit a vládní zmocněnec je jak v očích veřejnosti, tak i vlády nižší váha než ministr.

            Pokud si projdeme dosavadní ministry pro lidská práva a vládní zmocněnce a zmocněnkyně, někteří byli velmi aktivní a upozorňovali na situaci různě znevýhodňovaných lidí, jiní naopak vyvíjeli z našeho pohledu jen velmi málo činnosti. Paní Martina Štěpánková, která tuto funkci vykonávala, v březnu končí. Ačkoli bývala náměstkyní Jiřího Dientsbiera i Jiřího Chvojky, ve funkci zmocněnkyně k naší lítosti moc vidět nebyla, což je chyba, protože právě viditelnost zmocněnce/kyně nasvěcuje ve veřejnosti problematiku lidských práv a vláda tak také dává najevo, že jí na této oblasti záleží.

            Nyní je vypsáno nové výběrové řízení. Není nám jasné, k čemu zmocněnec potřebuje bezpečnostní prověrku pro práci s důvěrnými informacemi, ani proč kromě akademiků vyzýváte pouze lidi, kteří pracovali v domácích nebo v evropských institucích. Na tomto místě by měl být především člověk, který se v této problematice angažoval, věnoval se zlepšování lidské důstojnosti, a který má ve společnosti vybudován mravní kredit. Proto považujeme za důležité Vás upozornit, abyste tyto skutečnosti vzal na vědomí. Jinak hrozí nebezpečí, že se funkce vládního zmocněnce pro lidská práva promění v politickou trafiku, jak tomu už je v některých zemích světa. Nebyli bychom rádi, kdyby se Česká republika přiřadila do této smutné skupiny.

A ještě k jedné problematice bychom se rádi vyjádřili. Ve světě často vystupujte i za ministra zahraničí a za všechny občany. Patříme jistě k menšinám, ale ty v demokracii mají právo být slyšeny. Nemůžeme se ztotožnit s Vaší stálým odmítáním přijetí byť i minimálního počtu uprchlíků či sirotků
z válečných oblastí. Vaše sliby o zařízení pro děti v místě kde žijí, nemá zatím žádné konkrétní obrysy,
ani časové údaje, ani vyčleněné peníze, ani řešení, kdo bude posléze financovat provoz, i kdyby se nakonec peníze na stavbu našly. Lidé v zoufalé situaci potřebují pomoc teď a tady. Možná jste někdy zaslechl úsloví – kdo zachránil jednoho člověka, zachránil celý svět.

            Kromě toho se chováme nesolidárně k těm zemím EU, které nápor uprchlíků nezvládají a ukazujeme tak, že nás zajímají pouze peníze, které inkasujeme, nikoli však spoluodpovědnost za druhé. Ukazujeme světu tu nejhorší tvář. U nás žije mnoho lidí, kteří pomáhají a rádi by pomohli, ale ti bohužel málokdy dostávají slovo. Ti z nás, kteří jezdí pravidelně na Západ, tráví mnoho času omlouváním se za chování České republiky.

            Žádáme Vás proto, abyste vzal v potaz i lidi, kteří chtějí pomáhat uprchlíkům, a vyřadil tím naši zemi z ostudného seznamu těch států, které neznají solidaritu.

S pozdravem

  • Táňa Fischerová
  • předsedkyně Českého helsinského výboru, z. s.  

 

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Pozvánka na konferenci Equal Pay Day 2019

Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.  

Organizace Business & Professional Women CR na to upozorňuje již 10 let prostřednictvím dvoudenní konference přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních. Tradiční témata ukazují v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně.

Konference se bude konat ve dnech 29. – 30. 3. 2019 v Clarion Congress Hotel Prague.

Více informací, včetně registrace a vstupenek na: https://www.equalpayday.cz/equal_pay/

Pozvánka na diskuzi k Istanbulské Úmluvě – „Istanbul Convention as a Hostage of Populism“

Anglo-americká univerzita ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů pořádají diskuzi v anglickém jazyce na téma “Istanbul Convention and International Treaties as a Hostage of Populism”.

Konference se bude konat ve středu 27. března 2019 v 16:00 na Anglo-americké univerzitě v místnosti číslo 2.07.

Istanbulská úmluva je významnou mezinárodní smlouvou, jejímž obsahem je prevence a boj proti násilí na ženách a domácímu násilí. V současné době ji ratifikovalo na 33 evropských států, kromě České republiky, Ruska, Maďarska, Slovenska a Bulharska. Cílem pořádané diskuze je analyzovat problémy spojené s ratifikací Istanbulské úmluvy v kontextu zvyšujícího se populismu ve střední Evropě, což mimo jiné dokládá nepříznivý postoj zdejší politické reprezentace k ochraně lidských práv. Pouze třicet let po Sametové revoluci se Česká republika vzdaluje od západních partnerů a začíná se čím dál víc izolovat. 

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0snuqj4S6brznmQloolHcDIH59Hbdv1QVDtmgAwjFHUFHCA/viewform

Více na: https://czlobby.cz/cs/pozvanka-akce/istanbul-convention-hostage-populism

Pozvánka na seminář Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti – procesní záruky a judikatura v oblasti uplatňování práv dítěte v ČR

V úterý 5. února 2019 se od 15:00 v budově Poslanecké sněmovny PČR koná  seminář „Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti – procesní záruky a judikatura v oblasti uplatňování práv dítěte v ČR.“ Semináře se zúčastní a přednese příspěvek k situaci v oblasti práv dětí i ředitelka České helsinského výboru  Lucie Rybová.

Pozvánku na akci ve formátu PDF naleznete zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.