Novinky

Tisková zpráva: Nevládní organizace nesouhlasí s věcným záměrem zákona o bezplatné právní pomoci

Dne 21. září 2016 bude vláda projednávat věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci. Návrh měl původně nově a komplexně upravit systém přístupu osob, jejichž základní lidská práva byla porušena, k bezplatné právní pomoci a posílit tak jejich současné možnosti domoci se nápravy přes soudy. Návrh z dílny Ministerstva spravedlnosti je ovšem velice minimalistický. Navrhuje bezplatnou právní pomoc formou „poskytování ústních právních porad informačního charakteru, a to navíc v zákonem stanoveném časovém rozsahu v minimální délce 30 minut a maximálně 120 minut za rok.“ Tuto pomoc mají lidem v nouzi dle předlohy poskytovat pouze advokáti, kterým bude tuto činnost hradit stát.

Nevládní organizace v čele s Českým helsinským výborem ovšem upozorňují,
že takto nastavený přístup k právní pomoci nebude účinný ani efektivní, a žádají premiéra a ministra spravedlnosti o stažení a přepracování materiálu tak, aby se nejednalo pouze o právní porady a aby stát tuto činnost hradil nejen advokátům, ale i širšímu okruhu osob např. odborovým organizacím či nevládním neziskovým organizacím.

Tyto subjekty již nyní takovou pomoc poskytují, ovšem stát jim na tuto činnost přispívá jen v omezené míře. Řada osob, jejichž základní lidská práva byla porušena, nemá proto možnost se účinně bránit soudní cestou. Patří tam osoby, které byly přímo či nepřímo diskriminovány např. z důvodu pohlaví, zdravotního postižení či věku, osoby omezené na svobodě (např. nedobrovolně hospitalizované v psychiatrických léčebnách, osoby ve výkonu trestu, cizinci v detenčních zařízeních), nezletilé osoby či senioři, kteří přišli o majetek lichvou.

Vláda navíc v říjnu loňského roku v dopise Komisaři Rady Evropy pro lidská práva dopisem premiéra deklarovala, že nový systém právní pomoci pomůže domáhat se odškodnění přes soudy i velké skupině osob, které byly nedobrovolně sterilizovány. Nevládní organizace poukazují na to, že připravovaný zákon obětem nedobrovolných sterilizací situaci neulehčí a současně upozorňují, že tato skupina čeká na nápravy křivd komunismu přes deset let.

Česká ženská lobby, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro občanská a lidská práva a Český helsinský výbor proto zaslali premiérovi a ministru spravedlnosti společný dopis, jehož celé znění naleznete zde.

Kontaktní osoba: Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru,  e-mail: , tel: 602 646 940.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Český helsinský výbor intervenuje u ministrů ohledně udělování azylu čínským křesťanům

Předsedkyně ČHV Táňa Fischerová zaslala v uplynulém týdnu dopis ministru zahraničních věcí L. Zaorálkovi a také ministru vnitra M. Chovancovi  ohledně situace čínských křesťanů, kteří žádají o  azyl v České  republice.

O reakci obou ministrů budeme opět informovat na našem webu i facebooku.

Znění dopisu:

V Praze dne 12. srpna 2016

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s důvěrou jako organizace, která od osmdesátých let minulého století ve spojení s podobnými organizacemi z různých zemí sleduje a hájí občanské svobody a lidská práva.

Podle nám dostupných informací požádalo v České republice o asyl asi šedesát obyvatel Čínské lidové republiky, kteří mají uvádět jako důvod mimo jiné porušování svobody vyznání.

Rozumíme tomu, že podporujete rozvoj obchodních vztahů s Čínou. Jsme však pevně přesvědčeni, že základní ústavní principy otevřené, demokratické, pluralitní společnosti nesmí být cynicky obětovány ekonomickým zájmům. Proto Vás naléhavě žádáme, dohlédněte jako odpovědný politik na to, aby žádosti byly posouzeny příznivě.

Dovolujeme si připomenout, že obyvatelé Česka pronásledovaní komunistickým režimem mimo jiné i pro praktikování náboženství nacházeli v létech 1945 – 1989 pomoc ve svobodném světě. Dnes jsme to my, kdo máme morální povinnost poskytnout útočiště lidem, jejich práva jsou porušována.

  • S úctou
  • za Český helsinský výbor
  • Táňa Fischerová
  • Předsedkyně ČHV

Otevřený dopis je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k prodloužené vazbě Martina Ignačáka, souzeného za pokus o teroristický čin

Český helsinský výbor, nevládní nezisková organizace pro lidská práva (dále jen ČHV) se domnívá,
že k  prodloužené vazbě obecně musí být podstatný důvod. Martin Ignačák byl již v dubnu 2016 Městským soudem v Praze propuštěn z vazby, protože se za něj zaručila sestra Pavla.

Po stížnosti státního zástupce Vrchní soud v Praze zrušil původní rozhodnutí a ponechal M. Ignačáka ve vazbě. Martin Ignačák slíbil, že neuteče a útěk může být jediným důvodem prodloužení vazby, protože ovlivňování svědků, ani pokračování v trestné činnosti nepřichází v úvahu. Domníváme se, že prodlužování vazby Martina Ignačáka není v pořádku a že by měl být souzen na svobodě tak, jako jeho kolegové. Tím spíše, že hlavní obviněný na svobodě je.

za předsednictvo ČHV

Táňa Fischerová

předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Dne 21. června 2016 úspěšně proběhla druhá asistovaná návštěva dětí ve věznici Velké Přílepy

ČHV dětem a jejich doprovodu zajistil a uhradil dopravu z dětského domova do věznice a zároveň zástupkyně ČHV Lucie Rybová děti doprovodila do věznice, kde jim asistovala během návštěvy. Návštěvy ve věznici v Přílepech se účastnily čtyři děti ve věku od 2 do 13 let a dvě odsouzené matky.

Děkujeme pracovníkům ostrahy věznice za vlídnou asistenci dětem i doprovodu během vstupu do věznice a také vedení věznice za vstřícnost a pochopení pro některé problémy, které kolem skupinového vstupu dětí často přes veškerou přípravu vznikají (např. nedostatečné doklady u dětských návštěvníků) či komplikace při vnášení různých druhů hraček (včetně občerstvení), které jsou nezbytnými pomůckami pro podporu pozitivního vnímání dětí celé návštěvy a pro zmírnění negativních zážitků dětí spojených se vstupem (strach ze signalizačních zvuků detektorů kovů a ze skenerů při vstupu, množství mříží a stráží při průchodu apod.).

Dne 9. června 2016 proběhla letošní třetí asistovaná skupinová návštěva dětí za matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Věznici navštívilo díky finanční, organizační a personální podpoře ČHV celkem třináct dětí z několika dětských domovů nebo i děti v pěstounské péči. Další asistovaná návštěva dětí ve Světlé je plánována na počátek září.

Zástupci ČHV podpořili stanovisko AEDH k situaci v Evropě

Ve dnech 7. a 8. května 2016 se ve Vídni konala valná hromada Evropské asociace na obranu lidských práv (AEDH). Setkání se zúčastnila za ČHV Kristýna Vejvodová a také člen ČHV Petr Uhl, který byl nově zvolen členem výkonného výboru AEDH.

V průběhu valné hromady jednotliví členové AEDH diskutovali o současném stavu Evropské unie se zaměřením na žalostnou situaci týkající se lidských práv. Výsledkem této diskuze bylo vytvoření stanoviska AEDH vyjadřujícího znepokojení s politikou vlád jednotlivých členských států, které se uchylují k údajným národním zájmům ve snaze vyhnout se řešení světových krizí. AEDH proto vyzývá k vytvoření spojenectví evropských občanů, obyvatel a organizací, které by čelilo současnému směřování evropské politiky a uznávalo by lidská práva a jejich ochranu.

Znění stanoviska přijatého na valné hromadě AEDH naleznete na: http://www.aedh.eu/Statement-of-the-General-Assembly.html

Zástupci ČHV se zúčastnili společného setkání zástupců neziskových organizací ve Světlé nad Sázavou

Dne 31. května 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila společného setkání zástupců všech spolupracujících neziskových organizací s pracovníky a s vedením věznice ve Světlé nad Sázavou. Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce a diskuse nad možnostmi rozvoje spolupráce včetně nových projektů.

Na konci setkání připravili pracovníci věznice pro návštěvníky výstavu vlastních výrobků a ručních prací odsouzených žen (např. dětské loutky, keramické vázy, vyšívané ubrusy či polštáře) a také zajistili velice hezký koncert tamní ženské hudební skupiny. Účastníci setkání obdrželi jako poděkování za dosavadní práci i za spolupráci drobné keramické výrobky a také publikaci vydanou k 15. letému výročí od vzniku věznice ve Světlé.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.