OSN rozhoduje o Rezoluci týkající nutnosti posílení ochrany obhájců lidských práv ve světě

Dne 23. listopadu 2015 bude Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) rozhodovat o návrhu Rezoluce k postavení obhájců lidských práv ve společnosti a nutnosti posílení jejich ochrany a podpory ze strany států.

Návrh této resoluce připravil zvláštní zmocněnec OSN pro obhájce lidských práv Michal Forst na základě konzultací s více než pěti sty obhájci lidských práv ze 111 států. Konzultací se zmocněncem se za Český helsinský výbor zúčastnila jeho ředitelka Lucie Rybová. Z těchto konzultací reflektovaných i v nové Zprávě zmocněnce z června 2015 mimo jiné vyplývá, že situace obhájců lidských práv na celém světě se zhoršuje, a že státy dostatečně neplní své závazky z Deklarace OSN o právech obhájců, kterou členské státy OSN přijaly v  roce 1999. Do konzultací se zapojil i Český helsinský výbor, který na setkání s Michelem Foretem zastupovala ředitelka ČHV Lucie Rybová.

Text Deklarace OSN o právech obhájců ve formátu PDF je ke stažení zde v angličtině nebo ve slovenštině (pozn. Deklarace nebyla přeložena do českého jazyka). Zdroj: http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

Český helsinský výbor se zároveň připojil k výzvě téměř stovky organizací hájících lidská práva z celého světa vládám hlasujícím pro text rezoluce, aby zabránily oslabení textu rezoluce, o které usilují některé africké státy, Čína a Írán, kde právě často dochází k persekuci obhájců lidských práv. Text Výzvy obránců lidských práv zástupcům států je k dispozici zde ve formátu PDF.

Komentáře jsou zakázány.