OSN kritizuje Českou republiku za diskriminaci Romů

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace ve své nejnovější zprávě opět kritizoval Českou republiku za vysoký počet Romů ve vyloučených lokalitách, za příliš velkou nezaměstnanost Romů nebo za projevy islamofobie. V pravidelné zprávě Praze vytýká také držení žadatelů o azyl v nevyhovujících podmínkách.

Výbor vyjádřil znepokojení nad výrazným zvýšením počtu sociálně vyloučených lokalit s převážně romskou populací. Jejich počet se za deset let skoro zdvojnásobil. Jestliže v roce 2005 jich bylo ve městech s 60 000 až 80 000 obyvatel 330, loni jich bylo ve městech s 95 000 až 115 000 už 606. Tyto lokality se přitom před deseti lety nacházely jen ve 167 obcích a loni už v 297 obcích.

Život ve vyloučených lokalitách má přitom negativní dopady na zaměstnanost Romů, kvalitu bydlení, zdravotní péči a další veřejné služby i na vzdělávání, upozorňuje zpráva. Výbor proto české vládě doporučuje postihovat obce, které diskriminují nebo segregují Romy.

Znepokojen je také nepoměrně vysokou mírou nezaměstnanosti mezi Romy, zvláště pak romskými ženami a mladými lidmi. Proto doporučuje kromě jiného podporu zaměstnávání Romů ve veřejném i soukromém sektoru.

Integrovat romské děti

Pokračuje podle něj segregace ve školách „Romské děti jsou nadále oddělovány v běžném vzdělávacím systému, přičemž mnoho z nich končí v čistě romských nebo téměř romských školách kvůli hluboce zakořeněným negativním předsudkům vůči nim a neochotě školských úřadů a neromských rodičů dávat své děti do škol s romskými dětmi,” upozorňuje výbor ve své zprávě.

Výbor proto doporučuje, aby český stát podnikl všechna nezbytná opatření k tomu, aby romské děti zůstávaly s ostatními žáky v běžných školách. Stát má také čelit negativnímu vnímání romských dětí mezi učiteli, školskými úřady a také mezi neromskými dětmi a jejich rodiči.

Výbor naopak vítá, že Česká republika v poslední době přijala některé postupy a plány na odstranění diskriminace, jako jsou strategie integrace Romů do roku 2020 nebo strategie migrační politiky.

Kritika xenofobie

Druhá oblast výtek se týká obecně sílících projevů nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice a zacházení úřadů s žadateli o azyl. Zpráva upozorňuje na „šíření předsudků a stereotypů panujících vůči uprchlíkům a žadatelům o azyl, zvláště mezi mladými lidmi, a také na napadání těch, kteří práva cizinců brání. OSN je znepokojena šířením islamofobie prostřednictvím skupin, jako je Islám v České republice nechceme!

Také média v Česku podle zprávy ”nadměrně zdůrazňují etnický původ a národnost nečeských občanů ve zpravodajství o trestných činech

Problémy přístupu k azylantům

Výbor dále vyjádřil znepokojení nad tím, že žadatelé o azyl, včetně nezletilých, bývají zadržováni příliš dlouho a ve špatných životních podmínkách. Stát kromě toho údajně vydává příkazy k vyhoštění imigrantů bez platných dokladů ještě předtím, než zaregistrují jejich žádosti o azyl.

Českou republiku však výbor pranýřuje i za údajný nedostatek spolehlivých socioekonomických dat týkajících se etnických menšin a cizinců a také za malé kompetence veřejného ochránce práv.

Více na http://www.novinky.cz/domaci/379033-osn-kritizuje-ceskou-republiku-za-diskriminaci-romu.html

Více na http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/osn-je-znepokojena-odloucenim-ceskych-romu-vadi-take-islamofobie/1252308?utm_source=ctk.cz&utm_medium=hp-news-box

Komentáře jsou zakázány.