Ombudsmanka vydala sborník stanovisek věnovaný problematice vězeňství

Ombudsmanka vydala v pořadí druhý sborník věnovaný problematice vězeňství. Obsáhlá publikace shrnuje právní stanoviska ombudsmana k této problematice z let 2010 až 2018. Ombudsman se vězeňství věnuje již od svého vzniku a od roku 2006 pak provádí systematické návštěvy míst, kde jsou lidé omezeni na svobodě, kam patří také věznice. Ombudsman je ze zákona povinen dohlížet na to, aby ve věznicích nedocházelo k mučení, či jinému špatnému zacházení, aby byla respektována lidská důstojnost a aby život člověka odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody neztrácel smysl. Sborník proto přináší jednak výklad toho, co vyžaduje právní úprava a dále přináší výběr stanovisek ombudsmana za uplynulých deset let.

Sborník shrnuje, jaké mají být například materiální podmínky ve věznicích a vybavení jednotlivých cel, jak se má předcházet šikaně nebo jak se má řešit, pokud k ní dojde, jak se má přistupovat ke kázeňským trestům nebo k používání donucovacích prostředků. Publikace je díky šíři pokrytých témat určena nejen odborné veřejnosti nebo ředitelům věznic, ale může pomoci také právním zástupcům odsouzených nebo jejich příbuzným.

Díky desítkám systematických návštěv, které právníci a právničky ombudsmana vykonali ve věznicích České republiky, přináší publikace nejen shrnutí toho, jak by situace měla vypadat, ale také reflektuje reálný zjištěný stav nebo nejčastějších prohřešky.

Zveřejněná stanoviska ombudsmana pak nejčastěji vychází z podnětů samotných vězňů nebo jejich příbuzných. Ombudsman obdrží každý rok několik set takových podnětů. V roce 2018 to bylo 450 podnětů.

Sborník je dostupný pod tímto odkazem: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Vezenstvi_II.pdf

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/ombudsman-vydal-sbornik-stanovisek-venovany-problematice-vezenstvi/

Komentáře jsou zakázány.