Ombudsmanka upozorňuje na nedostatek služeb pro osoby s autismem

Dostupnost sociálních služeb pro osoby s autismem není v jednotlivých krajích dostatečně zajištěna. Když některá taková sociální služba existuje, je většinou zcela naplněna. Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová proto krajům doporučila, aby do přípravy střednědobých plánů aktivně zapojily všechny, kdo mohou formulovat aktuální poptávku po nedostatkových službách, a označily naopak služby, které nejsou zatíženy.

Národní ústav pro autismus upozorňuje, že se celosvětově zvyšuje počet osob s autismem. V současnosti připadají 1-2 případy poruch autistického spektra na 100 osob. Potencionálně tedy i v České republice žije 100 000-200 000 osob s poruchou autistického spektra a každý rok se zde narodí okolo 1000-2000 dětí s autismem nebo obtížemi blížícími se autismu.

„Česká republika se Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a rovněž zákonem o sociálních službách zavázala zajistit místně i finančně dostupné, individualizované sociální služby pro lidi se zdravotním postižením. Jestliže ale rodiče popisují, jak obvolávají a objíždějí zařízení po celé zemi a hledají sociální službu, protože už nejsou schopni zvládat náročnou péči o blízkou osobu s autismem, ale nikde se jim nedostane pomoci, logicky to vede k závěru, že stát při plnění svých závazků selhává,“ upozorňuje Anna Šabatová.

Další problém, se kterým se Šabatová setkala je ten, že mnoho rodičů osob s autismem nemá možnost získat dostatečné informace o tom, na co a kdy mají nárok, na koho by se měli obracet a jak řešit konkrétní životní situace. Ombudsmanka proto vypracovala leták, kde je možné najít veškeré tyto informace – https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Rodiny-deti-s-PAS.pdf.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/klient-s-autismem-socialni-sluzbu-prakticky-nenajde/

Komentáře jsou zakázány.