Ombudsmanka se zaměří na nepřiměřenou délku řízení o příspěvku na péči

Není nic neobvyklého, že posudkoví lékaři nedodržují při posuzování zdravotního stavu v řízení o příspěvku na péči stanovenou lhůtu. Důvodem je to, že velké množství žádostí o posudek neodpovídá nízkému počtu posudkových lékařů. Jelikož se s tímto problémem obrací na ombudsmanku čím dál více nespokojených lidí, chce tento problém řešit s ministryní práce a sociálních. Zatímco v roce 2016 obdržela ombudsmanka 108 stížností, v roce 2017 už jich bylo 127 a v letošním roce za prvních 8 měsíců eviduje ombudsmanka už 154 podnětů, v nichž si lidé stěžují zejména na nepřiměřenou délku řízení o příspěvku na péči nebo nesouhlasí s posouzením zdravotního stavu a závislosti na péči.

Na ombudsmanku se například obrátil muž, který pro svou nemocnou manželku vyřizoval příspěvek na péči. Jeho manželka trpí vážnými psychickými depresemi, kvůli kterým byla uznána invalidní nejprve v 1. stupni invalidity. Její stav se ale v průběhu dvou let zhoršil, takže byla uznána invalidní ve 3. stupni a manžel požádal o zvýšení příspěvku na péči.

Úřad práce provedl sociální šetření v domácnosti a spolu s vyhodnocením zdravotnické dokumentace uvedl, že žena sice je invalidní ve 3. stupni a její pracovní schopnosti jsou výrazně omezeny, ale většinu základních životních potřeb, které se pro účely příspěvku na péči posuzují (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, osobní hygiena aj.), samostatně zvládá. Pomoc druhé osoby potřebuje pouze u dvou životních potřeb – péče o domácnost, osobní aktivity. Žádost o zvýšení příspěvku na péči proto úřad zamítl a rovněž odejmul příspěvek na péči v 1. stupni, protože nárok na něj může mít ten, kdo nezvládne 3 životní potřeby. Tuto podmínku žena nesplňovala.

S tím manžel nesouhlasil a proti rozhodnutí se odvolal k Ministerstvu práce a sociálních věcí, které však nebylo schopno ani po více než roce rozhodnout.

Podle ombudsmanky je nepřiměřené, když řízení o příspěvku na péči trvá od podání odvolání téměř 16 měsíců a stále není pravomocně skončeno. Délka odvolacího řízení u ministerstva by neměla překročit 60 dnů, k nimž se připočítá dalších 60 dnů pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV. Pokud posudková komise nemůže ze závažných provozních důvodů lhůtu dodržet, je možné ji prodloužit o dalších 30 dnů. Podle těchto lhůt by tedy odvolací řízení skončit do 5 měsíců.

Pokud ministerstvo o odvolání nerozhodne ve lhůtě, ombudsmanka lidem radí žádat ministryni práce a sociálních věcí o provedení opatření proti nečinnosti.  Rovněž by měli žádat ministerstvo o přiměřené zadostiučinění za nesprávný úřední postup (průtahy), protože nelze pouze konstatovat, že nedostatek posudkových lékařů neumožňuje rozhodnout ve lhůtě.

Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/neunosna-delka-vyrizovani-prispevku-na-peci/

Komentáře jsou zakázány.