Ombudsmanka řešila případ diskriminace učitelky kvůli zrakové vadě

Na ombudsmanku se obrátila učitelka ze střední školy, která má těžkou zrakovou vadou a nová ředitelka na škole ji v souvislosti s tímto zdravotním postižením znevýhodňovala a vyhrožovala výpovědí. Nakonec ji ředitelka výpověď pro nadbytečnost opravu dala, ale odvolala ji poté, co se učitelka obrátila na soud s žalobou na ochranu před diskriminací.

Na střední škole učitelka nakonec zůstala, ale tím její potíže neskončily. Ředitelka jí nestanovila přímou pedagogickou činnost, takže učitelka po dobu několika měsíců s výjimkou suplování nevyučovala. Místo toho musela vykonávat jiné práce ve sborovně s využitím počítače, což bylo vzhledem k jejímu handicapu problematické. Ředitelka ji také vyslala na mimořádnou lékařskou prohlídku k přezkoumání zdravotní způsobilosti. V žádosti o posudek uvedla, že učitelka vykonává dozor na mimoškolních akcích, což nebyla vzhledem k jejímu handicapu pravda. 

Ombudsmanka poskytla učitelce právní hodnocení její situace, a protože je ve věci vedeno soudní řízení, nezahajovala šetření. Podle ombudsmanky ale vedlo chování ředitelky střední školy k diskriminaci, jelikož si byl zaměstnavatel vědom zdravotních problémů zaměstnance, ale nepřijal dostatečná opatření, aby mohl zaměstnanec práci nadále vykonávat.

Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/sikana-ucitelky-kvuli-zrakove-vade/

Komentáře jsou zakázány.