OECD: ČR by se měla zaměřit na efektivitu péče o seniory a na rozdíly v kvalitě péče v regionech

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by se Česká republika měla zaměřit na efektivitu péče o seniory, jelikož stárnutí populace povede ke zvýšení výdajů na péči.

„V současné době spotřebovávají senioři 45 procent výdajů na zdravotnictví. Pokud v této oblasti nic nepodnikneme, může to stoupnout až na 75 procent,“ vysvětlil vedoucí pracoviště OECD pro ČR Falilou Fall.

OECD rovněž doporučilo zlepšení v oblasti řízení nemocnic nebo apelovalo na snížení rozdílnosti kvality a dostupnosti péče v jednotlivých regionech. Organizace dále doporučuje posílit postavení zdravotních pojišťoven při vyjednávání či posílit financování lékařských fakult a zaměřit se na prevenci.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že zpráva OECD obsahuje doporučení, které mají vést k tomu, aby bylo české zdravotnictví finančně udržitelné. Podle Vojtěcha je důležité, aby se české zdravotnictví zaměřilo na posilování komunitní a domácí péče a rovněž také, aby byl zajištěn dostatečný počet lůžek. Stárnoucí populace totiž bude čím dál víc potřebovat následnou a dlouhodobou péči.

Více na: https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/starnuti-ceske-populace-je-pro-zdravotnictvi-vyzva-zamerte-se-na-peci-o-seniory-doporucuje-oecd/

Komentáře jsou zakázány.