Odemykání práv dětí – posilování dovedností profesionálů, kteří hájí zájmy a práva dětí

Cílem zcela nového semináře je přispět ke zvýšení informovanosti profesionálů (pracovníků OSPOD, advokátů, soudců, pracovníků dětských domovů apod.) o současných trendech v oblasti hájení práv dětí, které reflektují práva dětí garantovaná Úmluvou OSN o právech dětí. Seminář je pro profesionály, kteří chtějí přispět k účinnější ochraně a naplnění práv a zájmů dětí v řízeních, která se dětí zásadně dotýkají (např. rozhodování o svěření do péče jednoho z rodičů, pěstounská péče, odebírání a umisťování dětí mimo rodinu).

Materiály ke školení vznikly v rámci dvouletého mezinárodního projektu „Odemykání práv dětí“.

První pilotní bezplatné semináře proběhnou v dubnu a v květnu 2016 v Praze. Kapacita je limitována na max. 22 osob.

V případě zájmu lze seminář zajistit v druhé polovině roku 2016 i v místě sídla objednatele v termínu dle dohody.

Kontaktní osoba pro další informace či pro zaslání předběžné přihlášky je:
Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, tel.: (+420) 257 221 142 nebo 602 646 940,

Komentáře jsou zakázány.