Od září se zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání

Zástupci ministerstva práce a sociálních věcí se společně s Policií České republiky a Státním úřadem inspekce práce dohodli na zvýšení kontrolní činnosti na celém území ČR od září do prosince tohoto roku.  Cílem je snížit množství případu, kdy dochází k porušování právních předpisů v oblasti nelegálního zaměstnávání občanů ČR, cizinců z nečlenských zemích EU a občanů EU.  Tyto kontroly budou prováděny za přítomnosti policie České republiky.

„Odhalování a potírání nelegálního zaměstnávání patří dlouhodobě mezi jednu z hlavních kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. Nejen samotný výkon nelegální práce, ale především umožnění výkonu nelegální práce jsou společensky nebezpečné a patologické jevy s dopadem nejen do oblasti pracovněprávní, ale také do oblasti veřejných rozpočtů a financí,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Dalším důvodem, který vedl k rozhodnutí o ustanovení zvýšeného počtu kontrol, je narůstající počet nelegálních zaměstnanců, kteří pocházejí převážně z Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu. Za nelegální zaměstnávání bylo v roce 2017 zaměstnavatelům uloženo celkem 440 pokut v celkové výši 85 655 000 Kč, zatímco za leden až červenec roku 2018 bylo zaznamenáno 273 pokut, jejichž celková výše dosahovala 76 625 500Kč.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34216/TZ_-_Od_zari_se_zintenzivni_kontroly_nelegalniho_zamestnavani.pdf

Komentáře jsou zakázány.