Předsednictvo

Táňa Fischerová, předsedkyně

Po dvou letech studia na brněnské Janáčkově akademii múzických umění nastoupila do pražského Činoherního klubu, odkud musela v roce 1973 odejít.  Hostovala v různých divadlech, spolupracovala zejména s Janem Kačerem a Evaldem Schormem. Točila filmy s Antonínem Mášou, Jaromilem Jirešem, Miloslavem Lutherem a Karlem Kachyňou. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderuje televizní Adventní koncerty . V červnu 2002 byla na kandidátce US-DEU zvolena jako nezávislá poslankyně do Parlamentu ČR. Mandát skončil v červnu 2006. Vedle umělecké činnosti se podílí na práci v nadacích a občanských sdruženích – členka správní rady Nadace Vize 97, čestná předsedkyně občanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), prezidentka ITI (české středisko mezinárodního divadelního institutu), členka rady patronů přátel Hnutí Duha, členka Amnesty International, patronka domu Šance.

Selma Muhič Dizdarevič, místopředsedkyně

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity v Bělehradě, následně obhájila doktorskou disertaci na FSV UK. Vedla desítky diplomových prací. Katedru vedla od září 2010 do září 2012. Několik let byla členkou Akademického senátu FHS UK. Zabývá se organizovanou občanskou společností a veřejnou imigrační a integrační politikou, teorií multikulturalismu, dějinami lidských práv a fenoménem extremního sociálního vyloučení. Je členkou Mezinárodní sociologické asociace, Asociace pro studium nacionalismu. V letech 2009-2010 působila jako výkonná ředitelka ČHV.

František Kostlán, místopředseda

Je nezávislý publicista, hudebník a skladatel, spoluautor knihy Příchozí, o životě migrantů. Dlouhodobě se věnuje problematice menšin, monitoringu krajně pravicového extremismu  a přístupu policie a justice k rasisticky motivovaným trestným činům. Působí v občanském sdružení ROMEA, kde se zabývá životem lidí v sociálně vyloučených lokalitách a konkrétními případy násilí z nenávisti a diskriminace. Je členem sdružení Múzy dětem, které pomáhá dětem v dětských domovech.

Rudolf Vévoda

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor čeština – dějepis. V letech 1994-1997 působil jako odborný pracovník v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, následně jako redaktor v Lidových novinách. Dále vykonával funkci vedoucího oddělení ve Státním ústředním archivu v Praze a taktéž působil jako odborný asistent na Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého. V letech 2002-2008 působil na pozici ředitele Vyšší odborné školy publicistiky. V současné době působí v Ústavu pro studium totalitních režimů.

David Salač

V r. 1992 vystudoval VŠE, obor Ekonomika zahraničního obchodu. Pracoval v několika velkých nadnárodních i malých českých společnostech na různých ekonomických pozicích. V současnosti se angažuje v privátním sektoru v oboru IT, financování projektů, poradenství a stavebnictví. Jeho vizí je úspěšná kooperace ziskového a neziskového sektoru a popularizace problematiky lidských práv.

Dana Syslová

Má univerzitní vzdělání v oboru sociální práce, absolvovala akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii a je registrovanou inspektorkou kvality sociálních služeb. Pracovala v řadě státních i nestátních sociálních služeb a ve veřejné správě. V současnosti působí jako nezávislá konzultantka, věnuje se zejména podpoře zvyšování kvality sociálních služeb a rozvoji organizací poskytujících sociální služby, včetně transformace ústavní péče, dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a ochrany práv uživatelů služeb.

Václav Trojan

Ivan Štampach

Původně vystudoval učitelství na pedagogické fakultě, po utajené, neoficiální průpravě působil krátce jako duchovní v římskokatolické církvi. Na začátku devadesátých let završil teologické studium doktorátem a habilitací. Od roku 2000 se však věnuje víceméně jen religionistice, tedy sekulární vědě o náboženství jako jevu sociálního a kulturního života. Hlavním působištěm je Univerzita Pardubice. Zabývá se mimo jiné tématem vztahu náboženství a státu. V 70. letech byl minulým režimem 4 roky vězněn mj. za přípravu na podvracení republiky. Vedle pedagogické a vědecké práce se věnuje publicistice se zaměřením na občanské svobody a lidská práva a na sociální spravedlnost. Vedle Českého helsinského výboru působil nebo působí ve Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, Společnosti křesťanů a Židů, Společnosti pro mezináboženský dialog, Nadaci Světový Étos – Centrum Prokopios, Klubu přátel Tvaru, Společnosti pro Literární noviny a v Camphillu České Kopisty. V roce 2002 kandidoval jako lídr kandidátky Zelených do poslanecké sněmovny v Pardubickém kraji.

Předsednictvo bylo zvoleno 19. května 2015.