Novela insolvenčního zákona

Od roku 2016 se počet osob v exekuci zvýšil o 3,4%, nyní žije s exekucí 836 000 osob. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán spolu s expertem na dluhovou problematiku Radkem Háblem tak představili novelu insolvenčního zákona, která má řešit problémy osob v dluhové pasti.

 „Věřitelé jsou dnes u devadesáti procent exekučních řízení v pozici, kdy nezískají od dlužníka vůbec nic. Dlužníky, zvláště ty vícečetné, zase současný systém odkazuje na doživotí v šedé ekonomické zóně, protože sami nejsou schopni své dluhy splácet. Toto vyplývá z aktuálních čísel a trendů posledních let. Reálný stav je navíc ještě horší, protože tisíce dalších řízení vedou celníci, Finanční správa a Česká správa sociálního zabezpečení. Legální pomoc předluženým lidem považuji za absolutní prioritu. I proto znovu předkládám novelu insolvenčního zákona,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Novela insolventního zákona je určena pro poctivé dlužníky. Dlužník by podle novely po dobu poskytl na úhradu svých dluhů všechen postižitelný majetek a v časovém období sedmi let se snažil o splacení. V případě, že by dlužník během tří let zaplatil alespoň 50% pohledávek svých nezajištěných věřitelů, oddlužení by probíhalo rychleji. Novela také nově umožňuje kombinaci prodeje majetku a splátkového kalendáře.

 „Když se podíváme na mapu našeho regionu, zjistíme, že jsme jediná země, která ještě blokuje přístup lidí do procesu oddlužení. Všechny sousední země dávno tuto hranici zrušily. Stejně jsou na tom země na západ od nás, které si už uvědomily, že je potřeba lidem umožnit se z dluhové pasti dostat. Princip, který teď navrhuje Ministerstvo spravedlnosti, není ojedinělý a nejde o žádné odpouštění dluhů. Dluhová amnestie je, když jsou dlužníkovi odpuštěny všechny dluhy. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje místo toho sedmiletý očistec, během kterého dlužník projde náročným procesem a teprve na jeho konci bude dluhů zbaven,“ uvedl Radek Hábl z vládní Agentury pro sociální začleňování.

Společenský přínos novely

Ministerstvo spravedlnosti od novely očekává především přínos pro stát a společnost. Pro společnost by novela především znamenala omezení bezdomovectví, snížení rizika sociálního vyloučení, vyšší příjmy z daní a sociálního pojištění rovněž tak růst zaměstnanosti. Také věřitelům by nová pravidla zlepšila situaci, jelikož nyní jim dlužníci své závazky nesplácejí. V insolvenčním řízení, které by novela zpřístupnila více lidem, se všem věřitelům dostane „stejně“, tedy podle poměru jejich pohledávek. V dlouhodobém horizontu se dá očekávat také snížení míry sociálního vyloučení.

Více na: https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=358357
            https://prezi.com/cduiwenw7nle/untitled-prezi/

Komentáře jsou zakázány.