Nová zpráva o výzvách dlouhodobé péče v Evropě

Evropská síť pro sociální politiku (ESPN) zveřejnila zprávu o výzvách dlouhodobé péče v Evropě.  Zpráva mapuje evropskou vývojovou tendenci, kdy dochází ke stárnutí obyvatelstva a k rostoucí poptávce po službách dlouhodobé péče. Díky této skutečnosti se očekává, že poskytování kvalitní a cenově dostupné dlouhodobé péče bude v nadcházejících letech důležitým tématem.

Obsahem zprávy jsou také hlavní rysy národních systémů dlouhodobé péče a výzvy, se kterými se musejí evropské státy potýkat. Mezi tyto výzvy patří: dostupnost a přiměřenost poskytování dlouhodobé péče, kvalita poskytování dlouhodobé péče, situace zaměstnanců opatrovníků a finanční udržitelnost dlouhodobé péče.  V závěru zprávy stojí národní reformy zavedené k řešení těchto výzev a doporučení.

 Více na Zdroj: http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/nova-zprava-espn-o-vyzvach-dlouhodobe-pece-v-evrope-je-nyni-k-dispozici/

Komentáře jsou zakázány.