Nová výzva přinese dalších 50 milionů korun na obědy pro děti z chudých rodin

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje v podpoře dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit svým dětem obědy ve školní jídelně. Aktuálně vyhlásilo MPSV výzvu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která se vztahuje na školní rok 2018/2019.

 O peníze mohou požádat kraje, které je pak přeposílají jednotlivým školám, celkem je pro ně připraveno 50 milionů korun. Aktuálně se projekt uskutečňuje v devíti krajích, ovšem ministryně práce a sociálních věcí, Jaroslava Němcová, uvedla, že by ocenila zapojení více krajů do projektu.

Výše pomoci pro jednotlivé kraje závisí na tom, kolik škol se v dané oblasti do projektu rozhodne zapojit. Školy pak s kraji uzavírají smlouvu o partnerství, díky níž dostanou peníze na úhradu těchto obědů. Pomoc je určena dětem, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi. Nově už není nutné splňovat podmínku pobírání těchto dávek alespoň tři po sobě jdoucí měsíce. „Tím pádem na pomoc může dosáhnout více rodin,“ doplnila ministryně.

Kraje se mohou do výzvy hlásit do konce dubna. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu MPSV. Projekt odstartoval v roce 2016, kdy se ve zhruba 80 školách Libereckého a Jihomoravského kraje stravovalo přibližně 520 dětí. Další rok se připojil Kraj Vysočina a hlavní města Praha, o rok později se k nim přidal Královéhradecký, Karlovarský, Zlínský, Moravskoslezský a naposledy Zlínský Kraj. Aktuálně díky projektu bezplatně obědvá v téměř 480 školských zařízeních zhruba šest tisíc dětí.

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014-2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32885/TZ_-_Nova__vy_zva_pr_inese_dals_i_ch_50_milionu__korun.pdf

Komentáře jsou zakázány.