Nová publikace Komise pro efektivitu justice Rady Evropy

Dne 3. října 2018 byla v Paříži prezentována další edice dokumentu Komise pro efektivitu justice Rady Evropy (CEPEJ) s názvem „Evropské justiční systémy – efektivita a kvalita justice – vydání 2018 (data 2016)“. V dokumentu jsou obsaženy údaje za rok 2016 ze 45 členských zemí Rady Evropy, rovněž i z Izraele a z  Maroka, kteří se tohoto cyklu zúčastnili jako pozorovatelé.

Cílem této publikace je ověřit a zkoumat fungování justičních systému v Evropě a zvýšit jejich efektivnost. Dokument vydává Evropská komise každé dva roky již od roku 2004. CEPEJ v práci nevěnuje pozornost pouze porovnávání justičních systémů, nýbrž se zaměřuje především na kvalitu dat. V publikaci je možno nalézt údaje týkající se rozpočtu, soudních profesí, efektivity a kvality činnosti soudů a státních zastupitelství.

V databázi CEPEJ-STAT, která je volně přístupná na internetu, je možné vyhledat detailní údaje o jednotlivých státech, nebo pomocí map, grafů a tabulek státy porovnávat. Důležité ale je porovnávat státy, které jsou z určitých hledisek kompatibilní, například co se týče charakteristiky justičního systému.

Pokud jde o efektivitu, používá CEPEJ jako hlavní indikátory „cleareance rate (CR)“ k měření schopnosti soudů vyřizovat své agendy, a „disposition time (DT)“ jako teoretický průměr délky řízení. Na základě obou těchto ukazatelů má Česká republika velmi dobré výsledky.

Zdroj: https://justice.cz/?clanek=vysla-nova-publikace-mapujici-fungovani-justicnich-systemu-v-evro-1

Komentáře jsou zakázány.