Nezaměstnanost v České republice nadále klesá

Podobně jako v předchozích letech i v roce 2018 rostla v Česku zaměstnanost a klesala nezaměstnanost. Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně sleduje kondici trhu práce a informuje o ní v materiálu „Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti“.

Počet zaměstnaných vzrostl v roce 2018 meziročně o 72,2 tisíce na 5 296,8 osob, tedy o 1,4%. Souběžně ubývá v Česku nezaměstnaných osob. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání poklesl v roce 2018 meziročně o 75,7 tisíce na 241,9 tisíce. Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let se ve stejném období snížil z hodnoty 4,3 % v roce 2017 na 3,2 % v roce 2018. 

Pokles nezaměstnanosti je patrný také u znevýhodněných osob. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby s nízkou kvalifikací, starší osoby a osoby s dalšími sociálními hendikepy.

Velmi dobře si Česká republika stojí i v mezinárodním srovnání a výraznou měrou přispívá k plnění závazků Strategie Evropa 2020. Jejím obecným cílem je zvýšit k roku 2020 míru zaměstnanosti osob ve věku 20 – 64 let na 75 %. V Česku byla tato hodnota překonána již v minulých letech a v roce 2018 dosáhla 79,9 %. Překonány byly ale i další dílčí cíle, v případě zaměstnanosti žen o 7,2 procentních bodů, v případě zaměstnanosti starších osob dokonce o 10,1 procentních bodů.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35555/TZ_Analyza_vyvoje_zamestnanosti_a_nezamestnanosti_v_roce_2018_Nezamestnanost_nadale_klesa._Jsme_na_rekordnich_hodnotach.pdf

Komentáře jsou zakázány.