Nezaměstnanost mladých se snižuje

V roce 2013 se Česká republika připojila k doporučení Evropské rady, na jejímž základě garantuje, že každý mladý nezaměstnaný člověk do 25 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání anebo vzdělávání. S cílem naplnit tuto garanci realizuje MPSV prostřednictvím Úřadu práce České republiky v krajích sérii projektů Záruky pro mladé. I díky nim se daří uplatňovat mladé lidi na trhu práce a snižovat jejich nezaměstnanost. K 30. dubnu tohoto roku činila nezaměstnanost mladých jen 2,3.

I přes velmi příznivou situaci na trhu práce je nezbytné investovat do podpory zaměstnání mladých osob, neboť první pracovní zkušenost je obvykle zkušeností určující pro další profesní život. Z tohoto důvodu podpořilo MPSV prodloužení realizace projektů. Vstup mladých osob na trh práce proto není podporován výhradně výše uvedenými projekty, ale rovněž všemi dalšími nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Nad rámec doporučení rozšířilo MPSV, vzhledem ke specifickým problémům vybraných krajů České republiky, podporu mladým osobám až do 30 let. Důvodem je zejména podpora setrvání mladých, v řadě případů kvalifikovaných, lidí ve strukturálně postižených regionech. Odliv „mozků“ se totiž netýká výhradně států jako celků, ale negativně se projevuje i mezi jednotlivými kraji a strukturálně postiženým regionům podrývá možnost dalšího rozvoje.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35755/TZ_-_Nezamestnanost_mladych_lidi_se_snizuje.pdf

Komentáře jsou zakázány.