Netrestejme děti za činy jejich rodičů a za nedostatek vůle či financí pro udržení kontaktu

Vzhledem ke špatnému hodnocení žádosti o finanční dotaci na tento potřebný a jedinečný  projekt neznámých hodnotitelů Odboru pro rodinu MPSV, projekt zřejmě nebude vůbec v roce 2015 finančně podpořen státem! Pokud neseženeme soukromé spozory a dárce hrozí, že velké množství došlých žádostí od rodičů i od pracovníků OSPOD z různých koutů republiky o zapojení do projektu, nebudeme moci vyslyšet. Pouze cestovné na realizaci jedné společné návštěvy 8-15 dětí se pohybují v řádu 15 tisíc Kč, neb svážíme děti z velkých vzdáleností.

Již v uplynulém roce jsme přitom mohli zrealizovat pouze čtyři návštěvy a tak některé děti neviděly kvůli nedostatku financí svou matku i více než 6 měsíců. Setkáváme se i s případy, kdy instituce aktivně brání kontaktu dětí s rodiči. I toto se snažíme v rámci tohoto projektu změnit.

Nejvíce je nám líto dětí, jejichž právo na pravidelný kontakt s rodičem je tímto stavem porušováno a citová vazba na matku/otce krutě zkoušena.

Pomožte nám tento stav změnit!

Komentáře jsou zakázány.