Nedostatek sociálního bydlení představuje pro rodiny s dětmi velké potíže

Ačkoliv se děti nesmí odebírat z rodin kvůli nedostatečným bytovým poměrům, mnohdy k tomu dochází. Stát totiž neusiluje o zlepšení bytové politiky. Kvůli chybějícímu sociálnímu bydlení tak mnoha rodinám hrozí, že s dětmi skončí na ulici.

Ombudsmanka konstatuje, že se na ni v posledních několika měsících často obracejí matky samoživitelky nebo i celé rodiny, většinou s více dětmi, kterým hrozí, že skončí na ulici. Případně řeší rodiče svou nepříznivou situaci tím, že pod tlakem okolností „dobrovolně“ umístí své děti do zařízení vyžadujících okamžitou pomoc.  Tímto dochází k situaci, která je v rozporu se zákonem a i s judikaturou soudů, neboť občanský zákoník i judikatura soudů tvrdí, že dítě nesmí být z rodin odebráno kvůli nedostatečným bytovým poměrům.

Nedostatek sociálního bydlení neumožňuje řešení tohoto problému. Mnoho rodin nebo samotných matek či otců s dětmi se musí potýkat s nedostupností azylových domů pro celé rodiny nebo pro muže s dětmi či s nedostupností běžného bydlení kvůli vysokým kaucím nebo neochotě pronajmout byt rodině či matce se třemi dětmi. Ombudsmanka na svém webu píše, že by na tento problém měl upozornit kraj, který je odpovědný za dostupnost služeb, a obec, která by se měla aktivně snažit uspokojovat potřeby svých občanů. Informace o tom, jakým způsobem by mohly obce těmto lidem pomoci, a také, jak mohou obce podpořit své sociální pracovníky a pracovnice v jejich práci, lze najít například pod tímto odkazem: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/chybejici-socialni-bydleni-stavi-rodiny-s-detmi-do-zoufale-situace/

Komentáře jsou zakázány.