Návrh zákona o lobbování je důležitý pro boj proti korupci

Připravovaný zákon o lobbování je důležitý nástroj pro boj s korupci a střetu zájmů. Změnovým zákonem k zákonu o lobbování se také navrhuje novelizovat zákon o střetu zájmů, a to tak, že se rozšíří povinnost oznamovat dary (z 10 000,- na 5 000,- Kč při současném zrušení souhrnné hodnoty přijatých darů vyšší než 100 tis. Kč).

V minulých dnech se v médiích objevily zavádějící interpretace, vůči kterým se ministr spravedlnosti, Jan Kněžínek, ohradil: „Musím opět zdůraznit, že se problematikou boje proti korupci zabývám dlouhodobě a toto téma považuji za společensky velice důležité. Oproti některým mediálně zkratkovitým názorům a komentářům, které se v poslední době objevují, vidím v připravovaném zákonu o lobbování mnohem efektivnější nástroj právě pro zmiňovaný boj s korupcí a proti střetu zájmů. Tento zákon je pro nás nyní jednou z priorit, společnosti přinese mnohem větší a ucelenější efekt, než kdybychom se zaměřili pouze na tvorbu právně nevymahatelného etického kodexu.“

Zdroj: https://justice.cz/?clanek=zakon-o-lobbovani-je-dulezitym-protikorupcnim-nastroj-1

Komentáře jsou zakázány.