Návrh zákona o hromadných žalobách míří do meziresortního připomínkového řízení

Ministerstvo spravedlnosti předkládá k připomínkám dlouho očekávaný návrh zákona o hromadných žalobách. Jde o přelomovou změnu v občanském soudním řízení, která přispěje k efektivitě a hospodárnosti soudního projednávání civilních sporů.

Cílem tohoto zákona je zavést ucelenou a komplexní právní úpravu, která usnadní vymáhání takzvaných stejnorodých nároků v řízení před soudy. V případě schválení zákona bude do českého práva zaveden prostředek, který výrazně odlehčí soudům, povede k urychlení soudního řízení, účastníkům řízení ušetří náklady a pomůže k efektivnějšímu a hospodárnějšímu fungování justice.

Více na: https://www.justice.cz/?clanek=navrh-zakona-o-hromadnych-zalobach-miri-do-meziresortniho-pripominkoveho-rizeni

Komentáře jsou zakázány.