Návrh opatření MPSV k odstraňování nerovnosti odměňování žen a mužů

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ministr vnitra Jan Hamáček v Poslanecké sněmovně představili navrhovaná opatření, která mají za cíl zmírnit nerovnosti v odměňování žen a mužů a řešit situaci v oblasti nižších důchodů žen. Tato opatření navazují na závěry studie projektu 22 % K ROVNOSTI, která detailně popisuje nerovné odměňování žen a mužů a jeho příčiny.

Studie projektu 22 % K ROVNOSTI zjistila, že v mezinárodním srovnání je Česká republika na druhém nejhorším místě v EU. Ženy u nás dostávají za odvedenou práci celkově o téměř 22 % méně než muži. Na stejné pracovní pozici je pak rozdíl 11 %, zatímco ve zbytku EU pouze 5 %.

Pomoci srovnat rozdíly v platech žen a mužů by mohl navrhovaný prorodinný balíček. Jeho součástí je návrh na navýšení rodičovského příspěvku, který nebyl zvyšován od roku 2012, legislativní zakotvení zálohovaného výživného, změny ve financování dětských skupin a zavedení sdílených pracovních míst.

 Komise pro spravedlivé důchody se bude navíc zabývat možnostmi, jak srovnat penze žen a mužů. Návrhy opatření směřující do (základního) důchodového systému:

  • paušální zvýšení starobního důchodu za každé vychované dítě o pevnou částku
  • zavedení nárůstového koeficientu pro výpočet procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě
  • zavedení fiktivního vyměřovacího základu (fiktivního “výdělku” bez platby pojistného) za dobu péče o dítě
  • zavedení diferencované valorizace důchodů žen a mužů
  • asignace pojistného/daní ve prospěch rodičů

Návrhy opatření směřující mimo (základní) důchodový systém:

  • zavedení speciálních státních příspěvků do III. pilíře pro osoby pečující o nezletilé děti
  • zavedení nové netestované nepojistné dávky (např. v systému státní sociální podpory)

Více na:  https://www.mpsv.cz/files/clanky/35195/2019-03-08_TZ_MDZ_final.pdf

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35204/2019_03_11_Prvotni_analyza_pricin_rozdilnych_urovni_duchodu_muzu_a_zen_a_moznosti_uprav.pdf 

Komentáře jsou zakázány.