Muž strávil nezákonně 29 dní ve vazbě

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) uložil soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 2 Ivě Fialové důtku za to, že vzala do vazby obviněného po uplynutí zákonné lhůty. Soudkyně se zpozdila sice jen o několik minut, zadržený muž ale kvůli tomu strávil téměř měsíc ve vazbě nezákonně. Důtka je v kárném řízení nejmírnější postih.

Soudkyně dostala věc k vyřízení 22. srpna 2018 v 14:30, vazební zasedání nařídila na další den na 13:30. Podle kamerových záznamů ale nestihla rozhodnout do hodiny a usnesení o vzetí do vazby vynesla až po 14:30. Rozhodnout o vazbě přitom soudce musí do 24 hodin od doručení návrhu žalobce. Překročení doby je vždy důvodem k rozhodnutí o propuštění obviněného na svobodu.

Podle kárného senátu z kamerových záznamů nepochybně vyplývá, že usnesení vyhlásila nejméně pět minut po termínu. Podle předsedy kárného senátu Tomáše Langáška to bylo asi víc, senát ale při hodnocení důkazů postupoval podle zásady in dubio pro reo, tedy, že při pochybnostech se musí rozhodnout ve prospěch obviněného. „Nemáme pochyb, že to bylo nedbalostní jednání, rozumíme těm důvodům. Ale tím spíše si musela hlídat, aby jí lhůta nevypršela,“ uvedl Langášek.

Soudkyně po stížnosti muže z vazby propustila 20. září. V odůvodnění uvedla, že nelze zpětně dohledat přesný čas rozhodnutí o uvalení vazby a při pochybnostech musí rozhodnout podle zásady in dubio pro reo, tedy, že při pochybnostech se musí rozhodnout ve prospěch obviněného. Ve vazbě muž strávil 29 dní.

Více na: https://www.ceska-justice.cz/2019/06/muz-stravil-temer-mesic-ve-vazbe-nezakonne-soudkyne-dostala-dutku/

Komentáře jsou zakázány.