MPSV připravilo návrh zákona na zvýšení bezpečnosti a ochrany při práci

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Návrh zákona si klade za cíl zvýšení bezpečnosti a ochrany při práci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Návrh zákona mimo jiné také obsahuje úpravu odborných způsobilosti osob, které s technickými zařízeními zacházejí.

Výhodou návrhu je, že dojde ke snížení administrativní zátěže některých subjektů a také, že nastavuje jednoznačné rozdělení kompetencí mezi kontrolními a dozorovými orgány.

„K právním úpravám v této oblasti nedošlo čtyřicet let a doteď se řídí v mnohém překonanými předpisy. Musíme zakotvit bezpečnost a ochranu při práci způsobem, který odpovídá v současnosti užívaným technologiím.  Zákon je velmi komplexní, upravuje bezpečnost při provozu elektrických, plynových, zdvihových a tlakových zařízení. Tedy od použití rychlovarné konvice, až po obsluhu bioplynové stanice. Zákon zajistí větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost a méně smrtelných úrazů, předchází škodě na majetku i ničení životního prostředí,“ okomentoval odborný náměstek resortu Jiří Vaňásek.

Více na https://www.mpsv.cz/files/clanky/34385/TZ_-_Ministerstvo_prace_a_socialnich_veci_chce_zvysit_bezpecnost_a_ochranu_pri_praci.pdf

Komentáře jsou zakázány.