MPSV poskytne na šíření konceptu Housing First – Bydlení především 150 milionů korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First / Bydlení především 150 milionů korun. Hlavní myšlenka konceptu Housing First spočívá v tom, že lidé k řešení svých problémů a začlenění se do většinové společnosti, potřebují, aby byla zajištěna základní potřeba, kterou je bydlení. O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace.

 Problémem získání bydlení ovšem je kauce či status dlužníka. Nemajetní lidé  nemají bez pomoci zvenčí téměř žádnou možnost, jak získat vlastní bydlení. Šance na to, že zlepší svůj život (zbaví se závislostí, najdou si legální práci, napraví vztahy v rodině, zaměří se na vzdělávání dětí…) tak není příliš velká.  Teprve po zajištění základní potřeby – bydlení – je možné s potřebnými pracovat na tom, aby dali svůj život do pořádku a začlenili se do většinové společnosti.

Koncept přebralo například město Brno a připojují se další města. Brněnský projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi – Rapid Re-Housing ukázal, že 96 procent rodin, kterým bylo poskytnuto bydlení, je schopno řádně platit nájem a bydlení si tak udržet. Projekt byl podpořen z OPZ a získal různá ocenění, např. mezinárodní cenu SozialMarie pro inovativní projekty v sociální oblasti.

Více na:https://www.mpsv.cz/files/clanky/34843/TZ_MPSV_poskytne_na_sireni_konceptu_Housing_First.pdf

Komentáře jsou zakázány.