MPSV podpoří projekty pomáhající lidem s duševním onemocněním

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolnilo z operačního programu Zaměstnanost (OPZ) 150 milionů korun, o které mohou zažádat organizace na projekty pomáhající lidem s duševním onemocněním nebo poskytovatelé domácí hospicové péče.

U projektů pro duševně nemocné je především cílem, aby se finance vynaložily na aktivity, které umožní duševně nemocným osobám žít ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti hospitalizace v ústavech. Patří sem i zapojení tzv. peer konzultantů, tedy lidí, kteří mají s nemocí osobní zkušenost a jsou schopni je předávat dál.

Finance lze využít také na projekty, které jsou zaměřené na pomoc osobám ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi nebo na prevenci a řešení předluženosti.
Oprávněnými žadateli jsou neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty.  Žádosti je možné podávat do 28. února 2019.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34564/TZ_-_Ministerstvo_podava_pomocnou_ruku_domacim_hospicum_a_dusevne_nemocnym.pdf

Komentáře jsou zakázány.