Monitoring médií v oblasti vězeňství za rok 2012

Český helsinský výbor v roce 2012 průběžně monitoroval obsah informací zveřejňovaných médii o problematice českého vězeňství. Většina lidí nemá s uvězněním osobní zkušenost, proto jejich představy o podmínkách v českých věznicích jsou v mnohém závislé na informacích získaných z médií. Záměrem monitoringu médií v oblasti vězeňství tak bylo zjistit, o jakých otázkách z této oblasti média informují a zda podávají objektivní informace.

Zpráva z monitoringu je ke stažení zde.

Komentáře jsou zakázány.