Místopředsedkyně ČHV se zúčastnila Výroční konference Mezinárodní sítě proti nenávisti na internetu

Ve Švédsku, ve městě Uppsala proběhla dne 17. října 2013 výroční konference sítě INACH (International Network Against CyberHate, Mezinárodní síť proti nenávisti na internetu). Za Český helsinský výbor se jí zúčastnila místopředsedkyně ČHV, Selma Muhič Dizdarevič.

Organizací celé konference měl na starosti Úřad proti diskriminaci v Uppsale. K přítomným se nejdřív obrátil ministr spravedlnosti Švédska, jehož proslov se překvapivě nelišil od názorů většiny přítomných zástupců a zástupkyň neziskového sektoru a ve srovnání s názory ministrů v zemi původu účastníků a účastnic zněl jako zodpovědný a konstruktivní názor na otázky rasismu a sociálního vyloučení skupin.

Název konference, občanský aktivismus a politická zodpovědnost dobře popisuje cíl a průběh konference. Samotný program byl zaměřen převážně na antisemitismus, ale částečně zahrnul též anticiganismus.  Hlavním cílem bylo upozornit na to, co mohou občané a jednotlivé organizace dělat proti zločinu z nenávisti, který se šiří a probíhá na internetu. V prvním panelu, pod názvem Jak zacházet se zločinem na síti jsme se tak doslechli od člena Francouzského sdružení židovských studujících, jak zvítězili v procesu proti konkrétnímu projevu antisemitizmu na sociální síti Twitter. Sdružení podalo žalobu u soudu a požadoval po něm přikázat Twittru, aby odhalil identitu anonymních antisemitských příspěvku. Žalobě předcházelo neúspěšné jednání s Twittrem, který s odhalením identity souhlasil pouze po soudním příkazu. Člen Sdružení uvedl též, ze Twitter nabízel, aby samotné sdružení monitorovalo a hlásilo antisemitské příspěvky, nicméně Sdružení to odmítlo, s tím, že je to povinnost sociální sítě, nikoli občanů či jednotlivých organizací. Zástupkyně Sociálnědemokratické strany Švédka pak poukázala na mizogynii, které osobně čelila a jak jí strach z dalších útoků často odrazoval od psaní příspěvků. Obzvlášť nenávistné projevy následovaly vždy po komentářích tykajících se buď feminismu či rasismu. Sama poukázala na to, jak mizogynie není ve Švédsku považována za problém, nicméně na síti se jí daří dobře.

Následoval příspěvek kolegy z Ruska, z občanského sdruženi SOVA centrum, který zdůraznil velmi obtížnou pozici neziskového sektoru v Rusku spolu s narůstajícím počtem projevů extremismu vůči menšinám a posílením ruského nacionalismu. Novelu zákona zakazující šíření nemorálního chování mezi mládeží (tzv. anti-LGBT zákon) označil spíš za propagandistický krok, poněvadž dosud podle tohoto zákona nikdo nebyl odsouzen.

Posledního panelu se zúčastnila šéfka Politiky pro střední a východní Evropu sociální sítě Facebook, která čelila mnoha naštvaným otázkám zúčastněných. Většina zástupců a zástupkyň organizací neziskového sektoru nechápala politiku odstraňování příspěvků z Facebooku, zvlášť pokud jde o projevy antisemitismu či misogynie, které FB ponechává, zatímco odstraňuje stránky bojující proti těmto jevům. Naše místopředsedkyně se zeptala, proč například, stránka Cikáni do plynu – buzeranti! nebyla odstraněna zatímco satirická stránka Stop Čechům nebo její příspěvky promptně smazány byly. Zástupkyně nedokázala na otázku odpovědět principiálně, ale po této intervenci anticiganistická stránka byla skutečně smazána. Pro ČHV je toto navázání kontaktu docela důležité, jelikož nás zástupkyně Facebooku vyzvala, abychom příště nejen stránku nahlásili obvyklým mechanizmem na FB, ale jí pak osobně upozornili na neadekvátní obsah mailem.

Konference se zaměřila málo na ostatní projevy nenávisti, zejména islamofobii a klasický rasismus, ale prostředky a myšlenky inspirující pro boj proti zločinu z nenávisti na síti určitě i tak poskytla.

Více informací o síti INACH a jejich aktivitách naleznete zde: http://www.inach.net/

Komentáře jsou zakázány.