Ministerstvo spravedlnosti navrhuje vyšší odměny pro pracující vězně a vyšší srážky na výživné pro jejich děti

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelizaci dvou právních předpisů, které navyšují odměny pracujících vězňů a zároveň zvyšují podíl, který se z této částky odvádí ve prospěch výživného na nezaopatřené děti. Oba návrhy prošly meziresortním připomínkovým řízením a dostávají se do další fáze legislativního procesu.

Podle nového návrhu by vězni měli z pracovních odměn odvádět na výživné na nezaopatřené děti 33 % čisté odměny, místo současných 30 %.

Samotné vyšší srážky z odměny odsouzeného na výživné by však ke zlepšení sociální situace nezaopatřených dětí nestačily. Proto Ministerstvo spravedlnosti současně jako druhé opatření navrhuje zvýšit zmiňovanou odměnu pro pracující odsouzené, která by měla být v budoucnu přímo navázána na minimální mzdu, aby tak byla zajištěna její reálná hodnota ve vztahu k cenové hladině.

Podle návrhu resortu spravedlnosti by vězni zařazení do I. pracovní skupiny měli pobírat 50 % minimální mzdy, vězni v II. skupině 70 %, vězni ve III. skupině 95 % a vězni ve IV. skupině 120 % minimální mzdy.

Návrh byl nicméně vládě předložen i s variantou, ke které se kloní Ministerstvo financí. Ta počítá s menším nárůstem odměny vězňů a kopíruje růst minimální mzdy, teda tak, aby odměna vězňů v I. skupině vzrostla o 10 % obdobně, jako vzrostla minimální mzda.

Více na: https://justice.cz/?clanek=na-vladu-miri-navrhy-na-vyssi-odmeny-pro-pracujici-vezne-a-vyssi-srazky-na-vyzivne-pro-jejich-de-1

Komentáře jsou zakázány.