Ministerstvo spravedlnosti navrhuje navýšení nezabavitelné části platu

Ministerstvo spravedlnosti chce zvýšit takzvanou nezabavitelnou částku. Tento krok by ulehčil lidem v exekuci, jelikož by jim mohlo zůstat až o šest tisíc korun měsíčně více než doposud, a zároveň by je motivoval k větším výdělkům.

V roce 2017 mělo v České republice nějakou exekuci 863 000 osob nad 15 let. Vedení úřadu práce již v minulosti sdělilo, že exekuce představují problém při zaměstnávání. Mnoho lidí raději pracuje načerno, jelikož z oficiálního výdělku by jim při odečtení povinných odvodů zbylo jen minimum.

„To nařízení v zásadě vychází z toho, že čím vyšší bude příjem toho povinného, tedy dlužníka, tím větší částka mu bude moci zůstat. To znamená, jde o to, aby dlužník byl motivován vydělávat více, nebýt u minimální mzdy, protože nakonec z toho budou těžit všichni,“ uvedl ministr spravedlnosti Kněžínek

Navýšení podporuje i Česká asociace věřitelů, pokud se ovšem odrazí i na vyšších splátkách pro věřitele. Návrh oproti tomu kritizuje exekutorská komora, která tvrdí, že může pro určité věřitele znamenat velký problém a zároveň nebude mít pro všechny dlužníky tak pozitivní dopad.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/lidem-v-exekuci-svitla-nadeje-ministerstvo-chce-navysit-nezabavitelnou-cast-platu

Komentáře jsou zakázány.