Ministerstvo spravedlnosti chce zlepšit sociální situaci dětí odsouzených osob

Ministerstvo spravedlnosti chce prostřednictvím dvou novel zlepšit sociální situaci dětí osob ve výkonu trestu a zvýšit odměny pro pracující odsouzené. Návrhy jsou nyní v připomínkovém řízení, v platnost by mohly vstoupit od 1. července 2019.

„Navrhujeme, aby z odměny za práci šel vyšší podíl na výživné pro děti odsouzených. Dotkne se to téměř třetiny pracujících vězňů,“ řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. „Navýšení odměn pro pracující vězně by pak mělo přispět k řešení jejich časté zadluženosti, a to již během výkonu trestu. Dluhy, které odsouzený po svém propuštění na svobodu má, komplikují jeho znovu začlenění do společnosti a zvyšují riziko recidivy,“ přiblížil problematiku Kněžínek.

Vězňům je v současnosti z čisté odměny strhováno na výživné dětí 30%. Na základě novely by mělo dojít k navýšení na 33%. Současně s navrhovaným zvýšením pracovní odměny bude pracujícím vězňům na výživu jejich nezaopatřených dětí sráženo o zhruba 500 Kč měsíčně více.

Ministerstvo spravedlnosti zároveň navrhuje zvýšit odměnu pro pracující odsouzené, která by měla být v budoucnu přímo navázána na minimální mzdu. Vězni, kteří jsou v I. pracovní skupině budou pobírat 50 % minimální mzdy, vězni v II. skupině 70 %, vězni ve III. skupině 95 % a vězni ve IV. skupině 120 % minimální mzdy.

Více na: https://www.justice.cz/?clanek=ministerstvo-spravedlnosti-navrhuje-vyssi-odmeny-pro-pracujici-odsouzene-a-vyssi-srazky-na-vyzivne-pro-jejich-deti

Komentáře jsou zakázány.